Slovensko v EÚ – vplyv eurofondov a environmentálnych regulácií

Prednáška Dušana Slobodu, analytika KI, ktorá odznela na konferencii Environmentálna politika v SR (Možnosti zvyšovania transparentnosti a efektivity manažmentu ochrany životného prostredia), ktorú organizoval Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika dňa 20. apríla 2005 v Ružomberku.

Prednášku Slovensko v EÚ – vplyv eurofondov a environmentálnych regulácií si môžete pozrieť tu.

Navigácia