Slovenský rozhlas: Audity

Reforma verejnej správy so skratkou ESO vstupuje do druhej fázy.

Vláda má koncom mesiaca rozhodnúť o zrušení desiatky ďalších špecializovaných úradov miestnej štátnej správy; celkovo ich má zaniknúť alebo sa zlúčiť s inými vyše 400. Štát by tak mohol už tento rok ušetriť okolo 150 mil. eur. Odborníci však kritizujú, že výpočty úspor nevychádzajú z riadne realizovaných či overiteľných zverejnených auditov.

Podľa Dušana Slobodu z Konzervatívneho inštitútu mal realizácii zmien predchádzať audit: „Fázam ESO, ktoré boli spustené postupne, nepredchádzal audit verejnej správy. Ten sa mal realizovať, ale bol posunutý a jeho výsledky by sme sa mali dozvedieť až tento rok.“

Viac nájdete v prepise audiozáznamu zo dňa 10. apríla 2013 na stránkach Slovenského rozhlasu tu.

Navigácia