Slovenský rozhlas: Čerpanie eurofondov

Včera sa skončilo predĺženie programovacieho obdobia pre čerpanie eurofondov z rokov 2004-2006. Vicepremiér pre európske záležitosti Dušan Čaplovič ho zhodnotil ako úspešný príbeh. Kritici toto tvrdenie však označujú za falošné z viacerých dôvodov.

Za obdobie pre Slovenskú republiku vyčlenili vyše 1 mld. eur, z ktorej sa vyčerpalo najskôr takmer 99 %, po predĺžení 102 %. Zdroje podľa vicepremiéra Dušana Čaploviča prispeli k realizácii 6600 projektov. “Maximálne zdroje boli použité na južné Slovensko, ale aj na východné Slovensko, samozrejme, aj na severné Slovensko. My sme už vtedy výraznejšie prefinancovávali aktivity vo vzťahu k regiónom mimo Bratislavy.”

Analytik Konzervatívneho inštitútu však hovorí, že eurofondy nesplnili vládou deklarovaný cieľ. Nešli prioritne do menej rozvinutých regiónov s vyššou nezamestnanosťou a slabšou infraštruktúrou. Dušan Sloboda: “Len okres Rimavská Sobota patrí medzi tie, kam išlo z eurofondov v prepočte na obyvateľov najviac. Ostatné z okresov neboli tak podporované, ako mali byť, ak by sa mal plniť cieľ znižovania regionálnych rozdielov.” Vláda neurobila podľa kritikov ani kroky, ktoré by viedli k väčšej transparentnosti pri prideľovaní eurofondov.

Ako príklad uvádza Dušan Sloboda návrh zákona z jesene 2008. “Tento zákon bol prijatý ako bezzubý, prázdny a zbytočný. Neboli prijaté pozmeňovacie návrhy opozície. V tej podobe, v akej je účinný, nesmeruje k vyššej transparentnosti eurofondov.” Verejnosť má u nás takisto minimálne informácie o tom, ako prebieha rozhodovanie pri prideľovaní nenávratných finančných prostriedkov.

Analytik Ivan Kuhn: “Zverejňované sú vždy výzvy a nakoniec zoznam úspešných žiadateľov, ale ako prebieha proces, kto sú ľudia, ktorí rozhodujú, ako rozhodujú, tieto informácie verejnosť nemá.” Problémom je podľa odborníkov aj to, že sa na Slovensku úspešnosť meria len v percente čerpania. Eurofondy by pritom mali priniesť aj nové a trvalé pracovné miesta.

Viac nájdete v zázname Slovenského rozhlasu zo dňa 1. júla 2009 v audioarchíve tu (minutáž 08:35 až 10:35).

Súvisiace výstupy:

29. jún 2009

Konzervatívne listy: Dušan Sloboda: Päťročnica s eurofondmi

Navigácia