Slovenský rozhlas: Otvorený trh s učebnicami

Nová koalícia chce zrušiť monopol štátu na učebnice, ktoré boli jedným z kameňov úrazu v rezorte školstva v predchádzajúcom volebnom období.

Analytička Konzervatívneho inštitútu Zuzana Humajová-Zimenová: “Otvorenie trhu s učebnicami je jediná možná cesta, ako inovovať vzdelávanie na školách, ako skutočne dôsledne dať školám príležitosť vytvárať si vlastné školské programy a učiť vlastným spôsobom, ktorý vyhovuje ich žiakom.” … Podľa analytičky Zuzany Humajovej-Zimenovej zrušenie monopolu pomôže riešiť problémy chýbajúcich učebníc. Ak boli školy zvyknuté na jednu učebnicu, pri otvorenom trhu sa môžu vytvárať rôzne pracovné zošity, tematické učebnice a bude sa dať doslova vyskladať predmet.

Viac, vrátane vyjadrení analytičky KI Zuzana Humajovej-Zimenovej k téme, nájdete v prepise audiozáznamu Slovenského rozhlasu zo dňa 28. júna 2010 v archíve tu.

Navigácia