Slovenský rozhlas: Testovanie dospelých

Slovensko sa postupne zapája do veľkého systému testovaní. Po projekte PISA, ktorý zisťuje, ako sú žiaci schopní použiť vedomosti, ktoré sa učia, je projekt PIAAC zameraný na dospelých v 26 krajinách. Viac-menej ide o to, ako dokážu obstáť v konkurencii trhu práce.

Zverejnenie výsledkov v zatiaľ poslednom testovaní PISA, keď boli naši 15-roční žiaci v čitateľskej a prírodovednej gramotnosti pod priemerom, v matematike v pásme priemeru, komentovala analytička Konzervatívneho inštitútu Zuzana Zimenová takto:

“Je to správa o tom, že nám tu dorastá generácia občanov, ktorí budú mať veľmi nízke právne povedomie, lebo sa nebudú vedieť orientovať v zákonných pravidlách, generácia naivných spotrebiteľov, ktorí sa nebudú vedieť orientovať v rozmanitých ponukách v akejkoľvek oblasti života, a najmä nám tu dorastajú naivní voliči, ktorí nebudú vedieť rozlíšiť, čo je principiálna poplitika a čo sú prázdne populistické frázy.”

Viac, vrátane vyjadrení analytičky KI Zuzany Zimenovej k téme, nájdete archíve Slovenského rozhlasu zo dňa 11. januára 2012 tu.

Navigácia