SME: Figeľovu dizertačku písali aj úradníci

Na knižke o integrácii do únie, ktorú šéf KDH odovzdal ako dizertačnú prácu, robili desiatky úradníkov.

Figeľ s Adamišom v publikácii z roku 2003 rozoberajú prístupové rokovania s Úniou, riešia napríklad daňovú politiku či dopravu. Niekdajší hlavný vyjednávač Slovenska s EÚ Figeľ v predslove knižky ďakuje päťdesiatim úradníkom ministerstiev za „námety a pripomienky pri jej spracúvaní“.

Analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Dušan Sloboda opisuje, ako sa pripravovala kapitola o regionálnej politike. Pred desiatimi rokmi pracoval na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja a od nadriadených dostal zadanie pripraviť „stručný podkladový text o regionálnej politike“. „Po istých úpravách sa nakoniec nachádza v danej publikácii,“ vraví.

Finálna podoba vznikla po konzultáciách s ministerstvom zahraničných vecí, kde Figeľ pôsobil. Sloboda upozorňuje, že texty sú len kompiláciami oficiálnych negociačných dokumentov ministerstiev a nariadení Európskej únie. „Páni Adamiš a Figeľ by mali byť chápaní skôr ako editori, a nie priamo autori danej publikácie.“

Sloboda hovorí, že ani on by si nenárokoval autorské práva k časti, na ktorej sa podieľal. „Pretože text nemá žiadnu cenu z akademického či inak odborného hľadiska, nepredstavuje nijakú pridanú hodnotu, nijaký vlastný vklad a prínos.“

Čítajte ďalej v denníku SME v článku zo dňa 7. augusta 2012 tu.

Navigácia