STV: Eurofondy neznižujú regionálne rozdiely

Ako vyplýva z analýzy KI (pôvodnú analýzu nájdete tu), prerozdeľovanie eurofondov do jednotlivých regiónov z priority Lokálna infraštruktúra, za ktorú bolo v období 2004-2006 zodpovedné Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, bolo výrazne nerovnomerné. Nie je vôbec pravidlom, že „podpora“ z eurofondov je adresná a smerovaná tým, ktorí ju najviac potrebujú.

K téme sa pre reláciu STV Správy a komentáre vyjadroval i Dušan Sloboda, analytik KI.

Viac nájdete v príspevku STV zo dňa 18. júna 2007 vo videoarchíve tu.

Navigácia