STV: K čerpaniu eurofondov

Slovensko doteraz vyčerpalo 64 percent financií zo štrukturálnych fondov pre obdobie 2004 -2006. Tieto peniaze máme k dispozícii len do konca roka a už teraz je zrejmé, že ich nevyčerpáme všetky. Priznáva to aj minister výstavby a regionálneho rozvoja. Príčiny vidí v zle nastavených podmienkach čerpania minulou vládou. Tá to považuje za nezmysel.

K téme sa pre STV vyjadril i analytik KI Dušan Sloboda, podľa ktorého je jedným z dôvodov „vysoká byrokratická náročnosť v rámci prerozdeľovania eurofondov a súvisiace oneskorené preplácanie žiadostí o platbu ministerstvami, pričom mnohé organizácie či obce nemajú nezriedka i viac než 12 mesiacov preplatené výdavky, ktoré v rámci projektov realizovali, čo im spôsobuje nemalé, niekedy až existenčné problémy, a ohrozuje ich schopnosť pokračovať v realizácii projektu či splácať iné záväzky voči ďalším subjektom.“

Podľa analytika KI je však „pohľad na samotnú úroveň čerpania príliš povrchný – akoby nás zaujímalo najmä to, ako rýchlo dokáže človek minúť svoju výplatu, a vôbec by nás nezaujímalo to, na aké tovary a služby tú výplatu míňa, či ich nakupuje efektívne, a či v jeho spotrebnom koši nedominujú pominuteľné produkty krátkodobej spotreby. Eurofondy navyše nie sú výplatou, ktorá padá z neba na zem, a treba ju len pozbierať a minúť, ide o peniaze našich daňovníkov i daňovníkov ďalších členských krajín EÚ“.

Zdroj: Videoarchív STV zo dňa 30. apríla 2008, k dispozícii tiež tu.

Navigácia