Svet Petra Zajaca

Práve keď Francis Fukuyama písal svoju slávnu esej Koniec dejín?, dejiny sa dali do cvalu. Prebehli nežné, zamatové, oranžové, ružové, buldozérové revolúcie, prileteli arabské jari a keď sa svet poobzeral, zistil, že úspešné boli len niektoré z nich a aj tie až také úspešné neboli. Ukázalo sa, že pravdu mal Samuel Huntington, ktorého šli pred dvadsiatimi rokmi pre jeho Stret civilizácií ukrižovať, hoci len triezvo hovoril, že bipolárny systém nenahradí unipolárny, ale multipolárny, že jeho švy budú prebiehať na hraniciach odlišných kultúr, že to môže viesť ku konfliktom a že si treba chrániť svoj slobodný svet.

Stalo sa. Unipolárnemu svetu odzvonilo teroristickým útokom na newyorské Dvojičky a vlečúcou sa svetovou krízou. Vznikol multipolárny systém so silnou Čínou, s návratom Ruska na svetovú scénu, s rastúcou rolou moslimských krajín, sprevádzanou viditeľným terorizmom, na scénu sa derie Afrika. Najviac to zaskočilo víťazov veľkej geopolitickej zmeny v roku 1989 – Spojené štáty a Európsku úniu. Očakávali, že celý (globálny) svet si nadšene osvojí univerzálne zásady slobody a demokracie. Zabudli len na to, že kultúry vychádzajú často z rozmanitých hodnôt, noriem, potrieb a cieľov. Bushovu ušľachtilú stratégiu celosvetového presadzovania demokracie vystriedala Obamova ešte ušľachtilejšia konsenzuálna stratégia. Tá však pre nesplniteľnosť sľubov vyzerá ako slabosť, a fakticky ňou aj je.

Európska únia sa vydala na cestu zjednocovania, ktorú však nesprevádza rast slobôd a demokratických pravidiel, ale ich deficit. Slobodný svet je na ústupe a začína sa sám spochybňovať. Etabluje sa v ňom neokomunizmus a nové formy národnosocialistického rasizmu a xenofóbie. Ak nemá dopadnúť zle, musí sa spamätať a vrátiť k realistickej politike, stavať na budovaní a upevňovaní priestoru slobôd v demokratických štátoch, na podpore slobôd v štátoch neslobodných, na jasnom vymedzení sa voči autokratickým režimom a nezmieriteľnosti k režimom teroristickým a násilníckym. Aby sa nám zase raz doba nevymkla z kĺbov.

Autor je literárny vedec a prezident KI.

Článok bol publikovaný v týždenníku .týždeň 49/2013 dňa 2. decembra 2013.

Navigácia