Svet Petra Zajaca

Čo sa po novembri 1989 podarilo, a čo nie? Bolo to ako na hojdačke. November 1989 sa stal časom nádeje. Do roka 1998 sa Slovensko zmenilo na čiernu dieru strednej Európy, v roku 2006 sa zase zdalo, že je európskou successtory. No už v roku 2013 odmietajú apokalyptickí intelektuáli celý ponovembrový vývin a označujú slobodný režim za rovnako totalitný ako komunistický. Pritom Slovensko nemalo nikdy v dejinách takú vysokú mieru slobôd a nebolo nikdy geopoliticky ukotvené v takom bezpečnom a prosperujúcom priestore ako dnes.

Mečiarovo Slovensko bolo krajinou úpadku. Víťazstvo protimečiarovskej koalície naštartovalo v roku 1998 ekonomický rast, cestu do NATO a EU. Vtedajšia garnitúra však vysadla rovnako, ako po nej Ficova, na tigra mečiarovskej korupcie. V roku 2006 skončila v hlbokom vnútornom rozklade. Vláda Ivety Radičovej dostala v roku 2010 od voličov šancu na reparát. Namiesto znižovania však zvyšovala dane a verejné výdavky. Šla po krku živnostníkom. Odsabotovala voľbu generálneho prokurátora a nevyriešila problém predsedu Najvyššieho súdu, bez čoho nebolo možné začať v justícii skutočný zápas proti korupcii. Slovensko sa prepadlo do vzdelanostného suterénu. Riešenie rómskeho problému sa utopilo v roztrieštených kompetenciách. Ponovembrové politické sily sa opotrebovali a vyprázdnili. Koniec vlády bol už len bezmocným odovzdaním moci do rúk Roberta Fica. Po počiatočnom zahmlievaní sa veľmi rýchlo potvrdili základné mentálne vlastnosti jeho režimu – centralizácia, etatizácia, represívnosť. Ficovo Obnovenie poriadku znamená faktické obnovenie nehybnosti. K totálnej frustrácii však viedol až súbeh ekonomickej krízy a korupcie. Dnešné prebudenie temnej stránky našej povahy však neznamená riešenie, iba kanalizáciu problému.

K skutočnému zdynamizovaniu spoločnosti v slobodných demokratických rámcoch môže dôjsť až obnovením elementárnych ekonomických princípov, prehĺbením kultúrnosti, vzdelanosti a spravodlivosti, návratom k základným hodnotám, ktoré vytýčil november 1989.

Autor je literárny vedec a prezident KI.

Článok bol publikovaný v týždenníku .týždeň 50/2013 dňa 9. decembra 2013.

Navigácia