Svet Petra Zajaca

Americký sociológ Peter L. Berger poukázal v úvahe Čo sa stalo sociológii na dve vážne deformácie sociológie, na jej ideologizáciu a metodologický fetišizmus. Odvtedy uplynulo vyše desať rokov. Naplno sa potvrdili vlastnosti odčarovanej spoločnosti, ako nazval Max Weber kvantitatívnu spoločnosť. Štatistické výskumy utvárajú verejnú mienku, ktorá následne formuje výsledky štatistických výskumov.

Vznikol začarovaný kruh, ktorý určuje zmeravený beh sveta, lebo každý sa pozerá ako uhranutý na čísla – predaných výrobkov, percent popularity, počtu žiakov na školách, množstva klikov na internete a na Facebooku, počtu výtlačkov novín, časopisov a kníh, návštevníkov divadelných predstavení a galérií. Táto fascinácia kvantitou vedie v ekonomike k fetišizácii čoraz rýchlejších inovácií, v politike k ustupovaniu prchavým náladám voličov, v médiách k tvorbe poklesnutého vkusu. Vo vzdelávaní, vo vede a v kultúre zase, naopak, k strate individuálnej kreativity.

Oveľa pustošivejšie následky má však ideologizácia sociológie. Ak sa ešte pred desiatimi rokmi zdalo, že neomarxistickí ideológovia sú tak trochu heroji na pustom ostrove, v časoch dnešnej krízy sa zmenili na uctievaných mainstreamových miláčikov intelektuálneho davu. Hlásanie konca liberálno demokratickej kapitalistickej spoločnosti sa stalo ústami Slavoja Žižeka a Noama Chomského intelektuálnou módou. Napriek tomu, že má pred očami minimálne dva ideové predobrazy a za sebou desiatky rokov neslobody, fašistických a komunistických zverstiev. Obávam sa, že dnešné pokušenie vedie stále tá istá hybris, intelektuálna spupnosť a povýšenecké presvedčenie, že idey sú viac ako empirická skúsenosť, lebo sú čisté a životná prax je špinavá.

Obe deformácie majú jedného spoločného menovateľa – historické zabúdanie na to, že pokušenie „schvaľovať hotový fakt len preto, že sa stal“, je podstatou kolaborantskej mentality. To povedal Jean Paul Sartre na margo kolaborácie s fašizmom a ešte predtým, než zatvoril oči pred kolaboráciou s komunizmom.

Autor je literárny vedec a prezident KI.

Článok bol publikovaný v týždenníku .týždeň 36/2013 dňa 2. septembra 2013.

Navigácia