Odkazom Novembra je sloboda

November 1989 si už pripomíname až príliš rutinne, hoci boj za slobodu a demokraciu nemá koniec. Možno sa to tak nezdá, ale obdobie slobody, ktoré práve žijeme, nie je vôbec nezvratné. A čoraz viac sa v ňom prejavujú i znaky svedčiace o tom, že je len prechodné.

Príliš nežná

Perzekvovanie, kontrola, najrôznejšie prenasledovania, pestrá demagógia, názorové odsudzovanie, politické či náboženské väznenie, stranícky nátlak, vydieranie a podobné prejavy, patriace predrevolučnému režimu, sa nám v dnešnom svete demokracie prejavu a slobodného pohybu javia často abstraktne.

November 2009

Dvadsať rokov od konca totalitného režimu v našej krajine, to je čas, v ktorom sú pripomínané udalosti stále v čerstvej pamäti, no predsa je to čas dostatočne dlhý na to, aby sme mohli posudzovať výsledky.