TASR: Nakladanie s komunálnym odpadom si žiada spoluprácu zainteresovaných

Legislatíva odpadového hospodárstva, kolektívne systémy na zabezpečenie separovaného zberu, možnosti získavania podporných prostriedkov a biologicky rozložiteľný odpad boli hlavnými témami celoslovenskej konferencie, ktorú pod názvom Odpady a samospráva organizoval Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika dňa 11. marca 2010 v Ružomberku.

„Naším cieľom je sprostredkovávať najnovšie informácie z oblasti legislatívy, vysvetľovať kompetencie samospráv, poskytovať praktické rady a praktické ukážky fungovania v jednotlivých obciach a mestách,“ zdôraznil Radovan Kazda z organizátorského Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika. „Množstvo zúčastnených zástupcov samospráv, verejnej správy či zberových spoločností je dôkazom veľkého záujmu o túto problematiku,“ zdôraznil.

Viac nájdete v správe TASR zo dňa 11. marca 2010 tu.

Navigácia