TASR: Zmysluplné projekty z eurofondov zatieňuje korupcia

Analytici hodnotia možnosť čerpať finančné prostriedky z fondov EÚ na projekty rozporuplne.

Na jednej strane analytici uznávajú prínos eurofondov najmä pri budovaní infraštruktúry, jedným dychom však poukazujú na obrovskú mieru korupcie, ktorá sa v súvislosti s prideľovaním európskych peňazí rozmohla.

Analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Dušan Sloboda tvrdí, že ani jedna z vlád nesmerovala prostriedky prioritne do problémových regiónov s najvyššou nezamestnanosťou. „Vlády tak svojou politikou rozdeľovania fondov EÚ paradoxne prispievajú k rastu medziregionálnych a vnútroregionálnych rozdielov, teda k opačnému javu v porovnaní s tým, čo občanom v súvislosti s eurofondmi pred vstupom do EÚ politici sľubovali,“ vysvetlil.

Viac nájdete v správe TASR zo dňa 27. apríla 2014 tu.

Navigácia