TREND: Umelé slovenské kraje

Voľby do krajských samospráv sú už v poradí štvrté, ale ani teraz účasť voličov nebude taká, že by založila alebo zvýšila legitimitu dnešného modelu územnej samosprávy.

Nedá sa vylúčiť, že v ďalšom období sa môže počet krajov znížiť. Čím by sa zachovala stará tradícia, že len máločo sa tu mení tak často ako územné členenie republiky.

Reforma verejnej správy mala zabezpečiť, aby dovtedy dominujúci princíp štátosprávnosti bol nahradený princípom samosprávnosti. Po období, v ktorom sa zachovával status quo zrodený v roku 2002, teraz dochádza k oslabovaniu a obmedzovaniu samosprávy.

Analytik Dušan Sloboda to ukázal na porovnaní. V roku 2008 vláda disponovala sumou 12 miliárd eur, ale v roku 2013 má k dispozícii až 17 miliárd eur. Vyššie územné celky mali v roku 2008 1,12 miliardy eur, ale v tomto roku len 1,06 miliardy. “Kým výdavky ministerstiev sa od roku 2008 nafúkli o päť miliárd eur, samosprávy sú nútené vystačiť s približne rovnakými výdavkami ako pred piatimi rokmi.”

Čo nie je jediná strata, akú samosprávne kraje zaznamenali. Politici vládneho Smeru pred novembrovými voľbami do samosprávnych krajov spochybnili ich samotný zmysel (minister vnútra) alebo terajší model (premiér).

Čítajte ďalej v týždenníku TREND v článku zo dňa 17. októbra 2013 tu.

Navigácia