TV Markíza: Protiústavné vyvlastňovanie

Schválenie zákona by znamenalo zjednodušenie procesu vyvlastňovania pozemkov za cenu drastického a zrejme aj protiústavného zásahu do ústavou chránených vlastníckych práv. K téme sa pre TV Markíza vyjadroval i Ondrej Dostál, riaditeľ KI a jeden z iniciátorov hromadnej pripomienky.

Viac nájdete v príspevku TV Markíza zo dňa 11. septembra 2007 vo videoarchíve tu.

Do 12. septembra 2007 môžete podporiť tiež ďalšiu hromadnú pripomienku proti vyvlastňovaniu, ktoré tentoraz navrhuje ministerstvo dopravy, pôšt a telekomnukácií, a ktorú nájdete na stránkach change|net.sk tu.

Navigácia