TV Markíza: Rada vlády pre rodovú rovnosť

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predložilo do medzirezortného pripomienkového konania Návrh na zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre rodovú rovnosť. K téme sa pre spravodajstvo TV Markíza vyjadrila i analytička KI Zuzana Humajová.

Viac nájdete v príspevku TV Markíza zo dňa 30. júla 2007 vo videoarchíve tu.

Navigácia