.týždeň: Veľa kohútov na odpadovom smetisku

Odborníci na odpadové hospodárstvo si myslia, že úloha Recyklačného fondu – pomôcť vybudovať recyklačný priemysel, sa už podarila a fond by sa teda mal zrušiť.

Analytik KI Radovan Kazda dokonca hovorí, že ani jeho založenie nebol dobrý nápad. „Mechanizmus rozhodovania a nakladania s prostriedkami, aký bol fondu daný do vienka, bol totiž priam predurčený na to, aby vytvoril úzku skupinu spracovateľov, ktorí následne môžu vytvárať tlak na ceny. Takže je opodstatnené domnievať sa, že bez fondu by ceny za spracovanie odpadov boli pre spotrebiteľa nižšie,“ tvrdí. Kto by však úlohu Recyklačného fondu nahradil? Podľa Kazdu by dotácie, ktoré sú ešte nutné, pokojne mohli manažovať kolektívne systémy založené na súkromnej báze. Tie by mohli zabezpečiť, aby dotácie boli čo najnižšie a nestrácali sa v spracovateľskom priemysle.

Viac nájdete v článku týždenníka .týždeň zo dňa 29. júna 2009 tu.

Navigácia