Verejné financie

Autor prezentuje hodnotenie aktuálneho vývoja vo verejných financiách na Slovensku. Najväčšiu pozornosť venuje hodnoteniu vývoja vo verejných výdavkoch, vo verejných príjmoch, v celkovom hospodárení verejnej správy a vo verejnom dlhu v roku 2004, a to v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Autor naznačuje aj pravdepodobný vývoj vo verejných financiách v rokoch 2005 až 2007, pričom vychádza z Ministerstvom financií SR vypracovaného rozpočtu verejnej správy na uvedené tri roky. Osobitne tiež upozorňuje na problémy a riziká vo verejných financiách Slovenska v dlhodobejšej perspektíve.

Štúdia Verejné financie, ktorej autorom je Peter Gonda, ekonomický analytik KI, je vo formáte PDF dostupná tu.

Štúdia je (vo forme samostatnej kapitoly) súčasťou súhrnnej publikácie Slovensko 2004. Súhrnná správa o stave spoločnosti, ktorú každoročne vydáva Inštitút pre verejné otázky.

Navigácia