Vlády spôsobili finančnú krízu. Nenechajme ich, nech ju ešte prehĺbia

Základnými príčinami globálnej finančnej krízy sú vládne regulácie a iné centrálne zásahy a neúmerná monetárna expanzia v poslednom desaťročí. V podstatnej miere sú za to zodpovedné vládne inštitúcie a centrálne banky. Bublina cien aktív, ktorú spôsobila nadmerná monetárna expanzia, teraz praskla, v dôsledku čoho sa banky a iné finančné inštitúcie, ktoré týmito mylne nadhodnotenými aktívami kryli svoje krátkodobé záväzky, dostali do problémov s plnením svojich záväzkov.

Tridsaťosem európskych think-tankov vydalo spoločné vyhlásenie ohľadom globálnej finančnej krízy. Zo slovenských organizácií sa pod vyhlásenie podpísali INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika a Nadácia F. A. Hayeka.


VyhlásenieVlády spôsobili finančnú krízu.
Nenechajme ich, nech ju ešte prehĺbia

10. október 2008

Zástupcovia európskych think-tankov zverejnili dňa 10. októbra 2008 nasledovné hodnotenie a odporúčania týkajúce sa globálnej finančnej krízy.

Základnou príčinou svetovej finančnej krízy je zapojenie sa vlády USA, spolu s ďalšími vládami, do nadmernej úverovej expanzie a tlaku na banky na poskytovanie úverov, predovšetkým hypotekárnych úverov, nespôsobilým klientom.

Preto sme presvedčení, že vlády by v snahe o riešenie finančnej krízy mali rešpektovať minimálne nasledovné:

Z tohto dôvodu:

1. Sme presvedčení, že odpoveď na zníženú úverovú schopnosť prílevom ďalších peňazí na trh je krátkodobým riešením, ktoré pomôže iba zle riadeným bankám a zároveň zvýši infláciu.

2. Sme presvedčení, že vlády by mali uľahčiť, nie brzdiť trhový proces, v ktorom sú ceny určované dopytom a ponukou.

3. V ťažkých časoch by vlády mali zdieľať bremeno spolu s podnikmi a spotrebiteľmi (v podobe škrtania výdavkov a daní) a nesnažiť sa izolovať od škody, ktorú spôsobili.

4. Vlády by nemali zachraňovať vybrané podniky. Náklady na záchranu neúspešných podnikov padnú na plecia ostatných v podobe zvýšených daní, inflácie alebo chybnej alokácie kapitálu.

Slobodný trh, ktorého esenciou sú vlastnícke práva a vláda zákona, je jediným systémom, ktorý preukázal schopnosť umožniť udržateľný ekonomický vývoj a rešpekt k slobode a dôstojnosti človeka.

Podpísaní,

Lithuanian Free Market Institute, Lithuania
Institute for Global Economic Growth, USA
Institute for Fee Enterprise (IUF), Germany
Institute for Market Economics, Bulgaria
Nadácia F. A. Hayeka, Slovakia
New Economic School, Georgia
Liberalny Institute, Czech Republic
Hayek Institute, Austria
Adam Smith Research Centre, Poland
European Center for Economic Growth, Bruxelles and Vienna
INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, Slovakia
Institute for Research on Economic and Fiscal Issues (IREF), France
Contribuables Associes, France
Instituto Bruno Leoni, Italy
Project Lodz, Poland
Association for Liberal Thinking, Turkey
CATO Institute, USA
Mises Scientific Research Centre, Belarus
Estonian Free Society Institute, Estonia
Institute for Economic Studies, France
The TaxPayer’s Alliance, UK
Ludwig von Mises Institute, Poland
Competitive Enterprise Institute, USA
Ioan Barbus Foundation for Freedom, Tradition and Capitalism, Romania
Liberales Institut, Switzerland
Institut Constant de Rebecque, Switzerland
European Taxpayers Association
Association pour la Liberte Ecomique et le Progres Social, France
Paneuropabewegung, Austria
Liberte Cherie, France
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Slovakia
European Policy Network, UK
Globalization Institute, Poland
OHRID Institute, Macedonia
Israel Center for Social and Economic Progress, Israel
Progressive Vision, UK
Public Association for Assistance to the Free Economy, Azerbaijan
Hayek Foundation Moscow, Russia

Mediálne výstupy:

10. október 2008

rbeurope.org: Government Made the Financial Crisis; Let Us Not Make It Worse (formát PDF)

SME.sk/SITA: Krízu spôsobili podľa think-tankov vlády a centrálne banky

Navigácia