Vyhlásenie: Fašizmus nepatrí na Slovensko

Sme hrdí vlastenci. Máme radi slobodné, demokratické Slovensko. Odmietame fašizmus vo všetkých podobách, lebo spolu s komunizmom tvoria najtemnejšiu stránku našich novodobých dejín.

Fašizmus na Slovensko nepatrí. Zneucťuje vlastenectvo. Skrýva svoju pravú tvár. Raz sa nazýva Slovenská pospolitosť, druhý raz Priatelia vína, tretí raz Ľudová strana Naše Slovensko, ale vždy je to len ten istý fašizmus, ktorý je nepriateľom demokracie a slobody.

Solidarizujeme sa so študentami, ktorí jasne povedali, že vlastenectvo sa nedá vynútiť násilím a ako diktát! Vyzývame demokratickú verejnosť, aby nedovolila fašistom pochodovať našimi mestami!

Vyzývame najvyšších ústavných činiteľov, aby zaujali k fašizmu jasný odmietavý postoj! Vyzývame parlament, aby prijal účinné zákony proti šíreniu fašizmu na Slovensku! Vyzývame políciu, aby dôsledne chránila demokraciu a slobodu! 

V Bratislave dňa 14. marca 2010

Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika

Bratislavský inštitút humanizmu

Nadácia Milana Šimečku

Inštitut pre verejné otázky

Inštitút pre moderné Slovensko

Centrum pre filantropiu

Nadácia Jána Langoša

Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť

Dokumentačné stredisko holokaustu

Navigácia