Vyhlásenie výsledkov študentských súťaží za rok 2020

Aj v roku 2020 sme organizovali študentské súťaže. K Študentskej eseji, ktorá sa konala pätnástykrát, sa po siedmy raz pridala aj Cena Ernesta Valka. Gratulujeme oceneným súťažiacim študentom. Ocenené eseje a odborné články si môžete prečítať na webe KI.

Študentská esej na tému Môže byť Slovensko slušné?

Porota hodnotila 36 esejí, súťaž o prvé miesto bola mimoriadne vyrovnaná, víťaznú esej od ďalších dvoch delil len jeden bod:

1. miesto: Dominika Machová: Spojenie zlatom

2. miesto: Matúš Hanušovský: Môže byť Slovensko slušné?

2. miesto: Ľubica Račeková: Striedavá starostlivosť

Ocenení získavajú knihy, víťazke patrí ročné predplatné týždenníka .týždeň. Hlavný partner a sponzor súťaže, spoločnosť ASUS, sa rozhodla všetkým trom oceneným esejistom venovať rovnakú cenu, notebook ASUS.

Cena Ernesta Valka na tému Ľudské práva, slobody a hranice ich limitácie v čase pandémie

Porota hodnotila 36 odborných článkov, výsledky sú nasledovné:

1. miesto: Dominika Kuchárová: Ľudské práva, slobody a hranice ich limitácie v čase pandémie

2. miesto: František Pažitný: Uplatňovanie racionálnych predpokladov pri obmedzovaní ľudských práv a slobôd

3. miesto: Helena Drdlová: Společenská smlouva v době pandemie

Ocenení získavajú právnickú literatúru a finančné ceny.

Ďakujeme partnerom a mediálnym partnerom oboch súťaží za podporu

Navigácia