Vyhlásenie výsledkov študentských súťaží za rok 2021

Aj v roku 2021 sme organizovali študentské súťaže. K Študentskej eseji, ktorá sa konala šestnástykrát, sa po ôsmy raz pridala Cena Ernesta Valka. Gratulujeme oceneným súťažiacim študentom. Ocenené eseje a odborné články si môžete prečítať na webe KI.

Študentská esej na tému Povinné očkovanie – za a proti /Môže byť povinné očkovanie v demokratických spoločnostiach pokladané za nevyhnutné?/

Porota hodnotila 43 esejí, súťaž o prvé miesto bola mimoriadne vyrovnaná, víťaznú esej od druhej v poradí delil len jeden bod a tretia esej v poradí strácala na tú víťaznú ďalší jeden bod:

1. miesto: Matej Bárta: Patrí povinné očkovanie do demokratickej spoločnosti?

2. miesto: Leonardo David Marsovszký: Môže byť povinné očkovanie v demokratických spoločnostiach pokladané za nevyhnutné?

3. miesto: Dominika Kuchárová: Je povinné očkovanie naozaj povinné?

Ocenení získavajú ceny od hlavného partnera a sponzora súťaže – spoločnosti ASUS, knihy od Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a víťazovi patrí ročné predplatné týždenníka .týždeň.

Ďakujeme partnerom a mediálnym partnerom Študentskej eseje za podporu

Cena Ernesta Valka na tému Priama vs zastupiteľská demokracia a limity referenda

Porota hodnotila 15 odborných článkov, súťaž bola taktiež vyrovnaná, keďže prvé dva články delil len jeden bod. Výsledky sú nasledovné:

1. miesto: Jan Hroudný: Přímá vs. zastupitelská demokracie a limity referenda

2. miesto: Dominika Kuchárová: Priama, nepriama demokracia a referendum

3. miesto: Erik Tóth: Na počiatku bol ľud, a ten sa uzniesol na spoločenskej zmluve

Ocenení získavajú právnickú literatúru a finančné ceny.

Ďakujeme partnerom a mediálnym partnerom Ceny Ernesta Valka za podporu

Navigácia