Workshop: Právo na dobrú samosprávu

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
v spolupráci so Združením občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS)

organizovali dňa 26. januára 2013 vo Vinodole workshop na tému

Právo na dobrú samosprávu

Workshop bol určený najmä ľuďom, ktorí sa aktívne zaoberajú uplatňovaním svojich práv vo vzťahu k miestnej samospráve – občianskym aktivistom, novinárom či poslancom zastupiteľstiev.

Program

Registrácia účastníkov

Otvorenie

Predstavenie cieľov projektu Právo na dobrú samosprávu
Dušan Sloboda, Ondrej Dostál, Ivan Kuhn

Skúsenosti z pôsobenia ZOMOS s miestnou samosprávou
Vladimír Špánik, Juraj Kukla

Prestávka s občerstvením a kávou

Diskusia a brainstorming na témy:
• Aké sú problémy aktivistov snažiacich sa o lepšiu správu vecí verejných na miestnej úrovni?
• Ktoré z problémov a konfliktov so samosprávou sú najvypuklejšie či opakujúce sa v rôznych kútoch Slovenska?
• Aké sú dobré a aké zlé príklady informovania verejnosti, otvorenosti a zverejňovania informácií samosprávami?
• Aké možnosti dáva platná legislatíva občanom v kontakte so samosprávou?
• Čo je potrebné v dnešnej legislatíve týkajúcej sa prístupu samospráv k občanom zmeniť?

Závery a odporúčania

Súvisiace a mediálne výstupy:

10. november 2012

ZOMOS: Vladimír Špánik: Výročná správa ZOMOS za rok 2012 – príbehy samospráv

28. január 2013

KI: Právo na dobrú samosprávu odštartovalo vo Vinodole

Slovenský rozhlas: Dobrá samospráva

8. február 2013

SME: Web ponúkne návod na boj so samosprávami, čo ignorujú zákony

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za~obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika, n. f.

Navigácia