Zabudol Pellegrini na svoj sľub?

Doterajšia úroveň transparentnosti čerpania fondov EÚ nie je dostatočná a ani Pellegrinim predkladaný návrh novely zákona neprináša v tomto smere žiadne zlepšenie.

Pellegriniho Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Tesať do kameňa

„Systém ITMS, to nie je systém pre verejnosť, je to systém, ktorý slúži na komunikáciu medzi samotnými riadiacimi orgánmi, centrálnym koordinačným orgánom a aj Európskou komisiou. Ale ja som prvý, ktorý bude zastávať a prezentovať vyššiu transparentnosť v oblasti čerpania štrukturálnych fondov, lepšiu informovanosť prijímateľov o výsledkoch a ja sľubujem, že určite sa posunieme v rámci informácií ohľadom čerpania štrukturálnych fondov ďalej dopredu.“

Peter Pellegrini
podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
pri odmietnutí opozičného pozmeňovacieho návrhu v parlamente | 28. 4. 2016

Keď sa v apríli 2016 narýchlo v skrátenom konaní schvaľoval v parlamente nový úrad pre podpredsedu vlády, Peter Pellegrini (SMER-SD) odmietol opozičný pozmeňovák Ondreja Dostála (OKS) a Martina Poliačika (SaS) za transparetnejšie eurofondy a sľuboval, že sa k danému návrhu vráti v rámci ďalšej novelizácie zákona o eurofondoch. Novelu predložil, no na svoj sľub zabudol.

Doterajšia úroveň transparentnosti čerpania fondov EÚ nie je dostatočná. A ani návrh novely zákona neprináša v tomto smere žiadne zlepšenie. Verejná správa pritom disponuje dostatkom informácií, ktoré sú zhromaždené a v prehľadnej forme usporiadané v rámci informačných systémov. Zväčša ide o informácie, ktoré je možné sprístupniť na základe žiadosti o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Nie sú však aktívne zverejňované.

Podporte hromadnú pripomienku za transparentnejšie eurofondy

Jeden z dvoch bodov hromadnej pripomienky, ktorú môžete podporiť aj Vy na portáli change|net.sk najneskôr počas utorka 11. 10. 2016, navrhuje, aby sa to zmenilo a aby tieto informácie boli aktívne zverejňované spôsobom umožňujúcim hromadný prístup, čiže prostredníctvom internetu.

Ďalší bod hromadnej pripomienky sa týka zloženia monitorovacích výborov, ktoré sú zriadené pre dohľad nad fungovaním jednotlivých operačných programov. V súčasnosti väčšinu členov vo väčšine monitorovacích výborov tvoria zástupcovia štátnej správy – ministerstiev, resp. zástupcovia organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. Na prácu riadiacich orgánov, ktoré majú na starosti manažovanie fondov EÚ, tak dohliadajú najmä samotní štátni úradníci a zástupcovia z iných sektorov sú často iba v pozícii štatistov bez reálneho vplyvu na fungovanie monitorovacích výborov. Takého monitorovacie výbory sú iba Potemkinovskou dedinou vytvárajúcou zdanie dohľadu nad tým ako prebieha proces rozhodovania o rozdeľovaní finančných prostriedkov EÚ a implementácie projektov.

V hromadnej pripomienke preto navrhujeme, aby zástupcovia štátu boli v monitorovacích výboroch v menšine a väčšinu získali ostatní „partneri,“ teda zástupcovia samospráv, zamestnávateľov, odborov, odborných a mimovládnych organizácií.

Graf na zdieľanie

Po jednej vete nielen na okraj

– ako zúfalo štát zverejňuje informácie o prerozdeľovaní a čerpaní eurofondov, sa môžete presvedčiť na portáli ITMS2014;

+ ale že by sa to dalo aj inak, ukazuje napríklad Oto Pšenák v podobe SKMonitor;

+ Slovensko.Digital už niekoľko týždňov poskytuje verejnosti bezplatný prístup k štruktúrovaným dátam vybraných zdrojov;

– na porovnanie, takto vyzerajú „otvorené dáta,“ keď sa im venuje štát – pozor, nasledovný odkaz smeruje na ústredný nepodarok informatizácie za miliardu eur Slovensko.sk;

+ kolegovia z Nadácie Zastavme korupciu pripravili projekt, ktorého cieľom je dať dokopy a prehľadne zverejňovať informácie o tom, kto a ako rozhoduje o 18 miliardách eur daňovníkov, ktoré má Slovensko do roku 2020 k dispozícii,

+ Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika čoskoro predstaví beta verziu dátového portálu v rámci projektu Eurofondy otvorene | Vizualizácia a monitoring fondov EU, ktorý realizujeme s podporou Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis.

Editor vydania: Dušan Sloboda | www.monitoringfondov.sk

Navigácia