Základné školy v reformnom procese

organizoval dňa 24. septembra 2008 v Bratislave konferenciu

Základné školy v reformnom procese

Témou konferencie bol rozvoj kvality vzdelávania na základných školách a hľadanie nových možností na uplatnenie inovatívnych postupov nielen na vyučovaní, ale i v procese organizácie a riadenia škôl.

Program:

Panel 1: Štart reformy vzdelávania na slovenských školách

Legislatívne súvislosti reformy vzdelávania

Zuzana Humajová (analytička, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika)

Výstupy:

Prezentáciu vo formáte .PPT stiahnuť tu.

Audiozáznam príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.

Audiozáznam diskusie k príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.

Zmysel reformy vzdelávania v slovenskom školstve

Peter Zajac (Humboldtova univerzita v Berlíne a Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika)

Výstupy:

Audiozáznam príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.

Audiozáznam diskusie k príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.

Ako by mali vyzerať dobré učebnice

Martin Mojžiš (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK)

Výstupy:

Príklad prezentovanej učebnice vo formáte .PDF stiahnuť tu.

Audiozáznam príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.

Audiozáznam diskusie k príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.


Panel 2: Učitelia – hlavní aktéri reformných zmien

Problémy školstva očami učiteľov. Výsledky prieskumu

Marián Timoracký (United Consultants)

Výstupy:

Prezentáciu vo formáte .PPT stiahnuť tu.

Audiozáznam príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.

Audiozáznam diskusie k príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.

Podoby školskej reformy

Branislav Pupala (Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity)

Výstupy:

Audiozáznam príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.

Audiozáznam diskusie k príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.

Tvorba školského vzdelávacieho programu v ZŠ Nováky

Anna Chlupíková (riaditeľka ZŠ)

Výstupy:

Prezentáciu vo formáte .PPT stiahnuť tu.

Audiozáznam príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.

Tvorba školského vzdelávacieho programu v ZŠ Štúrova, Myjava

Jarmila Maliariková (riaditeľka ZŠ)

Výstupy:

Prezentáciu vo formáte .PPT stiahnuť tu.

Audiozáznam príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.

Audiozáznam diskusie k príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.

Konferenciu moderoval Ondrej Dostál, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.


Ďalšie informácie súvisiace s témou reformy vzdelávania nájdete na: www.noveskolstvo.sk

Navigácia