Zhromaždenie k výročiu potlačenia protestov na Námestí nebeského pokoja

Pozývame Vás na zhromaždenie k 24. výročiu brutálneho potlačenia pokojných demokratických protestov na Námestí nebeského pokoja (Tien an Men) v Pekingu čínskym komunistickým režimom.

Zhromaždenie sa uskutoční v utorok 4. júna 2013 o 16:00 hod. pred Veľvyslanectvom Čínskej ľudovej republiky v Bratislave na Jančovej ulici (pri vchode z ulice Čmelovec).

Celý svet si každoročne pripomína udalosti, ktoré sa odohrali na Námestí nebeského pokoja v júni 1989. Brutálne a krvavé potlačenie protestov za slobodu a demokraciu znamenalo pre čínsky ľud koniec nádejí na zmenu politického systému a naštartovanie reforiem, ktoré by v krajine viedli k demokracii a rešpektovaniu základných ľudských práv, politických a občianskych slobôd. Na obete krvavých udalostí spomína celý slobodný svet, Číňania si ich však ani po takmer štvrťstoročí nemôžu pripomenúť. Dodnes neboli prešetrené okolnosti krvavého potlačenia protestov. Rodiny zabitých demonštrantov nemajú právo dozvedieť sa, čo sa skutočne stalo, nemajú možnosť žiadať o spravodlivý súdny proces s vinníkmi. V utorok si aj v Bratislave pripomenieme udalosti z roku 1989 v Číne a poukážeme na porušovanie ľudských práv, ktorého sa čínsky komunistický režim dopúšťa dodnes.

Slovenská asociácia Falun Gong

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Človek v ohrození

V Bratislave dňa 3. júna 2013.

Navigácia