20. jún 2013: Deň daňového oslobodenia

Kalendár dní daňového oslobodenia za krajiny EÚ v konzistentnej a porovnateľnej metodike vypovedá o tom, koľko dní by museli príjmovo priemerní zamestnanci platiť dane a odvody od začiatku roka, kým by im ostali peniaze iba pre nich. Umožňuje tiež porovnať ich základné a reálne daňovo-odvodové zaťaženie v EÚ. Slovensko sa v rebríčku krajín EÚ umiestnilo až na 17. mieste.

Najmenej zaťažení sú cyperskí zamestnanci, ktorí odvodmi, daňou z príjmu a DPH financujú svoju vládu do 14. marca. Belgičania, ktorí z odvodov a zmienených daní v priemere financujú vládu do 8. augusta, ostali aj v tomto roku v EÚ najviac zaťažení.

Podľa tohtoročnej štúdie New Direction – The Foundation for European Reform a Institut économique Molinari Tax Burden of Typical Workers in the EU 27 deň daňového oslobodenia (Tax Liberation Day) pripadá na Slovensku na 20. júna. Deň daňového oslobodenia sa odvíja od základnej daňovo-odvodovej záťaže príjmovo priemerného zamestnanca, ktorá na Slovensku dosahuje takmer 46,7% mzdových nákladov, čo je viac ako priemer v daňami a odvodmi preťaženej EÚ.

Tieto zistenia vyplývajú z kalendára dní daňového oslobodenia priemerného zamestnanca pre rok 2013, ktorý bol už štvrtý rok za sebou vydaný za všetky členské krajiny EÚ. Údaje poskytla spoločnosť Ernst & Young. Rovnakou metodikou pre všetky členské krajiny EÚ a vychádzajúc z údajov odrážajúcich daňovú realitu zamestnancov autori štúdie vypočítali DNI DAŇOVÉHO OSLOBODENIA pre rok 2013 nasledovne:

Aj metodika New Direction poukazuje na vysoké daňovo-odvodové zaťaženie na Slovensku. Podľa nej je príjmovo priemerný slovenský zamestnanec v tomto roku zaťažený len daňou z príjmov, odvodmi a DPH až takmer 46,7-percentami mzdových nákladov. Jeho celkové daňovo-odvodové zaťaženie je však ešte vyššie.

Ak by sme zarátali aj spotrebné dane, viaceré miestne dane a iné povinné finančné platby, zistíme, že daňovo-odvodové zaťaženie príjmovo priemerného zamestnanca na Slovensku rastie a čistý príjem je menší ako polovica mzdových nákladov.

Výsledky štúdie New Direction zároveň potvrdzujú, že slovenskí zamestnanci stále patria v EÚ k viac daňami a odvodmi zaťaženým. Zaťaženie slovenských zamestnancov je o 1,6 percentuálneho bodu vyššie ako je priemer EÚ, pričom len 10 krajín má vyššie a až 16 krajín EÚ má nižšie daňovo-odvodové zaťaženie priemerných zamestnancov.

Ak by slovenská vláda skutočne chcela podporiť ekonomický rast a zamestnanosť, tak by namiesto zvyšovania daní a odvodov realizovala výdavkové úspory a znižovala dane a odvody. Aj deň daňového oslobodenia v druhej polovici júna ukazuje, aké veľké je u nás daňovo-odvodové zaťaženie nákladov práce. Začať znižovaním odvodov by preto bolo žiaduce nielen pre daňovníkov, ale aj pre zamestnanosť na Slovensku.

Viac informácií o dni daňového oslobodenia a samotnú štúdiu nájdete na webstránke KI tu.

Autor je riaditeľ KI.

Článok bol uverejnený dňa 20. júna 2013 na blogu KIosk a nájdete ho tu.

Navigácia