Bruselská deklarácia

Na začiatku decembra sme sa spolu s Petrom Osuským ocitli v centre európskych centier – v Bruseli. Neľakajte sa, nešli sme tam vedno s našou vládnou delegáciou žobrať o vyššie príspevky z eurofondov pre Slovensko. Na pozvanie Daniela Hannana, jedného z poslancov britských konzervatívcov v Európskom parlamente, sme sa ako zástupcovia Konzervatívneho inštitútu zúčastnili stretnutia euroskeptikov.

V dňoch 5.-6. decembra sa totiž priamo v jame levovej – v útrobách Európskeho parlamentu – stretlo osemnásť europoslancov a vyše päťdesiat zástupcov pravicovo-orientovaných politických strán a trhovo-orientovaných think-tankov z tridsiatich krajín Európy, USA a Kanady. Cieľom stretnutia bolo upevniť osobné a profesionálne väzby ľudí zdieľajúcich spoločný pocit, že Európska únia roku Pána 2005 je organizmus, ktorý hospodársky a politicky požiera potenciál jednotlivých krajín a ich obyvateľov a vzďaľuje sa myšlienkam, ktoré stáli pri jej založení.

Po dvoch dňoch diskusií o tom, ako navrátiť EÚ k pôvodným ideám založeným na voľnom pohybe osôb, tovaru, kapitálu a služieb a o možnostiach premeny EÚ na zónu voľného obchodu, sa na svetlo sveta dostal dokument označený ako „Bruselská deklarácia“. Za cieľ si v nej kladieme prinavrátiť Európsku úniu a v konečnom dôsledku i Európu späť k hodnotám, ktoré ju po stáročia formovali. Veď posúďte naše bruselské desatoro sami. Znie nasledovne:

1. Pridržiavame sa hodnôt, ktoré vždy charakterizovali európsku civilizáciu: osobná sloboda, súkromné vlastníctvo, parlamentná demokracia a vláda zákona.

2. Uznávame, že bohatosť európskej kultúry tkvie v jej rozmanitosti, pestrosti a pluralizme.

3. Obávame sa však, že v honbe za čo najuzavretejšou úniou Európska únia postupne opúšťa tieto hodnoty.

4. Navrhujeme nové a lepšie usporiadanie Európy, v ktorej sa moc vykonáva na najnižšom stupni a v ktorej sa rozhodnutia prijímajú čo možno najbližšie k tým, ktorých sa dotýkajú.

5. Uvedomujeme si výnimočnú lojalitu, ktorú občania pociťujú k vlastným národom a veríme, že základným demokratickým celkom má byť zvrchovaný štát.

6. Podporujeme široké a voľné európske spoločenstvo, v ktorom všetky európske štáty môžu spokojne spolupracovať.

7. Veríme, že v rámci trvalého prepojenia na európskom voľnom trhu majú mať štáty možnosť slobodne sa spájať v rozsahu a v zoskupeniach podľa ich želania.

8. Chceme obmedziť pôsobnosť medzinárodných inštitúcií v oblastiach týkajúcich sa cezhraničných otázok.

9. Potvrdzujeme našu oddanosť Atlantickej aliancii a hľadíme dopredu k svetu bez blokov, v ktorom európske národy zaujmú svoje miesto ako súčasť širokej rodiny Západu.

10. Zaväzujeme sa pracovať v našich domovských krajinách a na fórach a zhromaždeniach v Európe na dosiahnutí týchto cieľov.

Autor je spolupracovník KI.

Článok bol publikovaný v Konzervatívnych listoch 12/2005.

Navigácia