Charakter sídelnej štruktúry Slovenska ako predpoklad pre komunálnu reformu

Analýza sídelnej štruktúry Slovenska a jej súvislosti s komunálnou reformou, ktorá odznela na konferencii Skončila reforma verejnej správy na Slovensku?, ktorú organizoval Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika spolu s týždenníkom .týždeň dňa 8. decembra 2004 v priestoroch Pálffyho paláca v Bratislave.

Analýzu Charakter sídelnej štruktúry Slovenska ako predpoklad pre komunálnu reformu si môžete stiahnuť tu.

Navigácia