Charakter sídelnej štruktúry Slovenska ako predpoklad pre komunálnu reformu

Prednáška Dušana Slobodu, analytika KI, ktorá odznela na konferencii Skončila reforma verejnej správy na Slovensku?, ktorú organizoval Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika spolu s týždenníkom .týždeň dňa 8. decembra 2004 v priestoroch Pálffyho paláca v Bratislave.

Prednášku Charakter sídelnej štruktúry Slovenska ako predpoklad pre komunálnu reformu si môžete pozrieť tu.

Navigácia