Civilizačno-hodnotové aspekty vstupu SR do NATO

Civilizačno-hodnotové aspekty vstupu SR do NATO Autori:

Martin Danko, politológ

Tomáš Zálešák, politológ, spolupracovník Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

Vstup Slovenska do NATO je strategickým krokom, ktorý by mal zásadne ovplyvniť našu politicko-bezpečnostnú situáciu. Pojem bezpečnosti je veľmi široký a zahŕňa viaceré dimenzie: vojenskú, ekonomickú, politickú, spoločenskú a ekologickú. Väčšina doterajších aktivít na tému NATO sa zaoberala hlavne politickými, ekonomickými a vojenskými bezpečnostnými kritériami integrácie.

Vstup Slovenska do NATO a neskôr do EÚ má však širší civilizačno-hodnotový, spoločenský rozmer, ktorý sa dotkne všetkých sfér spoločnosti, aj keď to nebude v krátkom časovom období. Ide o dlhodobý proces zaraďovania sa do funkčného spoločenstva najrozvinutejších štátov sveta. Publikácia je pokusom nastoliť diskusiu a sprostredkovať názory na túto tému, ktorú je veľmi ťažké rozoberať z hodnotovo neutrálneho hľadiska. Preto sme sa vzdali márneho pokusu o nezaujatosť a ponúkame Vám náš názor, ako jednu z alternatív nazerania na problematiku civilizačnej príslušnosti Slovenska. Publikácia vyšla v rámci projektu Spoločne do NATO a EÚ s podporou Ministerstva zahraničných vecí SR. Publikáciu Civilizačno-hodnotové aspekty vstupu SR do NATO si môžete pozrieť tu.

Navigácia