Demokratická transformácia kubánskeho vzdelávacieho systému

Občianske združenie Človek v ohrození spolupracuje s nezávislými učiteľmi/vychovávateľmi na Kube na formulovaní návrhov možnej budúcej reformy kubánskeho vzdelávacieho systému od roku 2005.

Myšlienka spolupráce vzišla z pravidelných ciest na Kubu, organizovaných od roku 2003, na ktorých pracovníci a spolupracovníci združenia okrem iného navštevovali i nezávislých intelektuálov a diskutovali s nimi o súčasnom stave na Kube, ako aj o potrebe konkrétnych návrhov na zmenu v oblasti vzdelávania.

Cieľom projektu Podpora predstaviteľov nezávislých think-tankov na Kube z roku 2005 bolo podporiť rozvoj neideologických výskumných skupín, podnietiť kritické myslenie, vytvoriť priestor na otvorený dialóg a výmenu názorov, ako aj iniciovať transfer know-how z post-socialistického Slovenska na socialistickú Kubu.

Ďalší projekt združenia Človek v ohrození Príprava predstaviteľov nezávislých think-tankov na budúcu tranzíciu Kuby posunul spoluprácu s kubánskymi intelektuálmi ešte ďalej. Cieľom projektu bolo umožniť priamu interakciu medzi kubánskymi nezávislými učiteľmi/vychovávateľmi, a slovenskými expertmi.

V rámci projektu, s podporou Človek v ohrození a Nadácie Pontis, vycestovala na Kubu vo februári 2006 Zuzana Humajová, analytička pre oblasť vzdelávania z Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika. Okrem prednášok a diskusií ohľadne zmeny slovenského vzdelávacieho systému po roku 1989, Zuzana Humajová počas svojho pobytu tiež zbierala informácie o súčasnom stave vzdelávacieho systému na Kube, ktoré využila pre napísanie štúdie, ktorú si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

Navigácia