Dokumenty doby 1990 – 2000

Dokumenty doby 1990 – 2000 Autor:

Ján Šimulčík, publicista, editor publikácie Publikácia Dokumenty doby 1990 – 2000 vznikla z potreby zhromaždiť vyhlásenia, správy a prejavy, ktoré boli zverejnené v periodickej tlači v danom období. Dokumenty sú usporiadané chronologicky podľa vzniku a uvedené niekoľkými faktografickými komentármi.

Ide o výber dokumentov, ktoré svojim spôsobom zasiahli do spoločenského a politického života krajiny v rokoch 1990 – 2000, spomedzi nich spomeňme:

1992 – správa branno-bezpečnostného výboru SNR,

1993 – prejav Vladimíra Mečiara v Zlatej Idke,

1994 – prejav Michala Kováča o stave republiky,

1996 – správa Ivana Lexu o SIS,

1998 – list deviatich slovenských biskupov vláde SR,

1999 – správa Vladimíra Mitra o plnení úloh SIS,

a ďalšie dokumenty.

Publikácia bola vydaná v spolupráci s Vydavateľstvom Michala Vaška v Prešove s finančnou podporou Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Publikáciu Dokumenty doby 1990 – 2000si môžete pozrieť tu.

Navigácia