Environmentálna politika v SR

V dňoch 19.-20. apríla 2005 v Ružomberku organizoval Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika konferenciu

Environmentálna politika v SR /Možnosti zvyšovania transparentnosti a efektivity manažmentu ochrany životného prostredia/

Konferencia bola zameraná predovšetkým na analýzu týchto oblastí:

– analýza environmentálnej politiky SR z hľadiska možností

zvyšovania transparentnosti jej výkonu

– analýza efektivity súčasnej environmentálnej politiky z hľadiska možností znižovania vládnych regulácií obchodu a podnikania

– možnosti inštitucionálnej a legislatívnej reformy manažmentu ochrany životného prostredia z hľadiska zvýšenia transparentnosti jeho riadenia

Cieľom konferencie bolo prostredníctvom diskusie nezávislých analytikov, environmentálnych aktivistov, podnikateľov a ďalších odborníkov a autorít v oblasti environmentálnej politiky prispieť k otvoreniu rozsiahlej spoločenskej diskusie na tému transparentnosti výkonu environmentálnej politiky v SR a k položeniu systémových základov pre jej riešenie.

Na konferencii s príspevkami vystúpili:

EMÍLIA SIČÁKOVÁ-BEBLAVÁ, prezidentka Transparency International Slovensko: Východiská transparentného manažmentu ochrany životného prostredia

MÁRIO KERN, Prezídium Policajného zboru SR: Možnosti účinného boja proti environmentálnej kriminalite v SR

TEREZA URBANOVÁ, analytička, Liberální institut, Praha: Riziká státního managementu ochrany životního prostředí /prezentácia vo formáte PPTalebo príspevok vo formáte DOC/

VLADISLAV BÍZEK, riaditeľ DHV ČR, spolupracovník CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie: Environmentální politika v ČR /prezentácia vo formáte PPT alebo príspevok vo formáte DOC/

VILIAM KUNZO, chovateľ: Systémová nedostatočnosť legislatívnych pravidiel a stabilita environmentálnych právnych noriem

OĽGA ŠOTOLOVÁ, environmental manager, Mondi Business SCP, a.s.: Ochrana životného prostredia a spor práv

RADOVAN PEKNIK, SLICPEN (Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie): Odpadová legislatíva a producenti obalov, Recyklačný fond /prezentácia vo formáte PPT alebo príspevok vo formáte DOC/

JIŘÍ OLIVA, Katedra ekonomiky a řízení lesního hospodářství FLE ČZU, ČR: Regulácie v lesnej legislatíve

JOZEF VLČÁK, Gemerské združenie vlastníkov neštátnych lesov: Riziká environmentálnej politiky SR v lesnom hospodárstve

PAVEL RENSA, Taxace, ČR: Lesné hospodárske plánovanie

MARCEL ZAJAC, Nadácia Ekopolis: Systém rozhodovania o grantoch v štátnom a neštátnom sektore

HANA ZACH, Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra: Je kvalitné životné prostredie výsadou bohatých?/prezentácia vo formáte PPT alebo príspevok vo formáte DOC/

DUŠAN SLOBODA, analytik, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Bratislava: Slovensko v EÚ – vplyv eurofondov a environmentálnych regulácií

BORIS MINÁRIK, Hydromeliorácie, š.p. Bratislava: Manažment vodného hospodárstva SR

JAROSLAV DEMKO, riaditeľ Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, o.z. Ružomberok: Aspekty vodnej politiky SR

Z konferencie bol vydaný zborník vybraných príspevkov. Podoba a rozsah príspevkov zverejňovaných na stránke sa nemusí zhodovať so znením v zborníku. Zborník nájdete tu

Generálny sponzor konferencie:

 Mondi Business Paper SCP, a.s.

Táto konferencia je súčasťou projektu, ktorý sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore:

 Nadácia Ekopolis

Navigácia