EurActiv.sk: V únii 9 rokov: Čo vzala? Čo dala?

Na pôde Ekonomickej univerzity diskutovali o súčasnosti a budúcnosti Slovenska v EÚ konzervatívci, politický mainstream aj zástancovia federalizácie.

Riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Peter Gonda je tvrdým odporcom ďalšej integrácie. Podľa neho je „ekonomická regulácia v EÚ je priveľká“ a krajinám ako Švajčiarsko a Nórsko sa bez EÚ darí dobre. Príčin dnešnej krízy je podľa Gondu niekoľko, problémy vníma pri centrálnom riadení politík a nadmerných verejných výdavkoch, ktoré sú v Eurozóne deficitné.

„Vlády sú motivované sa viac zadlžovať, lebo sa môžu priživovať na spoločnej mene a menovej politike.“ Gonda kritizuje vlády, že nedodržiavajú pravidlá a že deficity prekračujú 3 % HDP vo väčšine krajín eurozóny. Podľa neho je EÚ centrálne riadený konštrukt, ktorý je „opakom riadenia zdola“.

Na otázku, akú alternatívu ponúka, hovorí, že „nemá vešteckú guľu“. Možné podoby ďalšieho vývoja sú podľa neho nasledovné: status quo (neudržateľné); smerovanie k európskemu štátu (cieľ integrácie, ktorý ale predstavuje riziko rozpadu a ide o najnebezpečnejší scenár); a pretavenie do zóny voľného obchodu bez centrálnych regulácií (transformácia EÚ v spolupráci s USA). Ak sa bude prehlbovať politická centralizácia, malo by Slovensko podľa Gondu vystúpiť z EÚ a Eurozóny a spolupracovať so združením EFTA.

Na otázku, koľko by to stálo, odpovedá, že „tento postup by bol spojený s nákladmi, ale aj prospechom, pretože už nepôjde o prerozdeľovanie, a nebudeme už v európskej centrálnej a dlhovej únii“.

Viac nájdete v článku portálu EurActiv.sk zo dňa 20. mája 2013 tu.

Navigácia