Expres: Proti návrhom ministra školstva sa búria aj vysoké školy

S návrhmi ministra školstva sú nespokojné už aj slovenské vysoké školy. V budúcnosti ich chce zlučovať.

Až keď bude v priebehu budúceho roka ukončená komplexná akreditácia vysokých škôl, bude jasné, ktorá škola spĺňa stanovené kritériá a ktorá nie. Dovtedy je predčasné navrhovať radikálne riešenia. V zásade by sa však malo uvažovať o opačnom postupe – nie smerom k zlučovaniu, ale k väčšej diferenciácii vysokých škôl. Nie všetky školy budú spĺňať kritériá univerzít, ale práve to je príležitosť na vznik kvalitných odborných vysokých škôl, ktoré budú ponúkať iba istý balík šudijných programov. Previazanosť bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa na každej škole nie je nutná,” mieni analytička KI Zuzana Humajová.

Vypočujte si audiozáznam v archíve Rádia Expres zo dňa 9. októbra 2008, ktorý nájdete tu.

Navigácia