HN: Anketa: Ako hodnotíte prvý rok ministra Eugena Jurzycu?

Analytička Konzervatívneho inštitútu Zuzana Zimenová:

“Zavedenie povinnej angličtiny, zrušenie polročných vysvedčení, projekt debyrokratizácie školského prostredia, či pokus o digitalizáciu učebného obsahu boli iba potemkinovským náterom na skorodovanú konštrukciu školského systému, vo viacerých prípadoch ešte i predraženým a netransparentným. O dôslednú revíziu „Mikolajovej deformy“ sa minister školstva ani len nepokúsil, čím sklamal nielen mnohých učiteľov, ale i rodičov žiakov a zamestnávateľov budúcich absolventov škôl. Tí od neho čakávali ráznejšie opatrenia – modernizáciu učiva, prehĺbenie prepojenia teórie s praxou, otvorenie trhu s učebnicami, zrušenie pochybnej naháňačky učiteľov za kreditmi, nastavenie výšky ich platov podľa reálnych výkonov a mnohé ďalšie zmeny, ktoré by náš školský systém mohli posunúť o level vyššie. Koncepčné návrhy ministra školstva, ktoré v júni predstavil verejnosti, naznačujú, že sa potrebným zmenám bude vyhýbať aj v ďalšom období.”

Viac názorov nájdete v ankete denníka Hospodárske noviny zo dňa 13. júla 2011 tu.

Navigácia