HN: Anketa: Považujete hospodárenie samospráv za riziko pre dodržanie tohtoročného deficitu?

Dušan Sloboda, analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika:

„Samosprávy sa správajú dlhodobo rozpočtovo zodpovednejšie, než štát. Na celkovom dlhu verejnej správy, ktorý je aktuálne na úrovni 54,9 percenta HDP, sa samospráva nepodieľa ani dvoma percentami. Riziko neleží na strane samospráv, ale na strane nerealisticky a konsolidačne neambiciózne zostavenom štátnom rozpočte, ktorý má v pláne tento rok zvýšiť sekeru centrálnej vlády (ministerstvá) o tri miliardy eur. V rozpočte verejnej správy ako celku predpokladá, že územná samospráva (obce a VÚC) svoj dlh zníži o sto miliónov eur. Viniť samosprávy za vládny deficit je nezmysel.“

Viac nájdete v článku denníka Hospodárske noviny zo dňa 27. septembra 2013 tu.

Navigácia