HN: Gymnáziá padnú za obeť odborným školám

Desiatky gymnázií môžu doplatiť na zámer budúceho ministra Dušana Čaploviča (Smer-SD) zaviesť prospechový limit pri prijímaní nových študentov.

Gymnáziá zažili v uplynulých rokoch boom. V roku 1989 sa dostalo na nejaké gymnázium 15 percent detí a ostatné sa rozdelili medzi odborné školy, učilištia a konzervatóriá. Vlani už študenti gymnázií predstavovali takmer tretinu všetkých žiakov na stredných školách.

Pre rodičov a deti predstavujú gymnáziá cestu na vysokú školu a univerzitný titul zase záruku pracovného miesta a vyššieho platu. Nezáujem o stredné odborné školy však podľa odborníkov nevyrieši limit na prospech.

„Nie každá odborná škola je rovnako kvalitná či potrebná, je preto nezmyselné tam teraz mechanicky naháňať deti,“ hovorí analytička Konzervatívneho inštitútu Zuzana Zimenová.

Viac nájdete v článku denníka Hospodárske noviny zo dňa 3. apríla 2012 tu.

Navigácia