HN: Školy si nastavia povinnú angličtinu samy

Školy môžu začať s povinnou angličtinou už od prvého ročníka. Ministerstvo pripúšťa jedinú výnimku. Dnešní prváci a druháci, ktorí si už vybrali iný jazyk – nemčinu, taliančinu, francúzštinu, španielčinu alebo ruštinu – budú môcť začať s angličtinou až v šiestej triede.

Podľa niektorých odborníkov sú však dva cudzie jazyky na deti príliš. „Najmä na základných a stredných odborných školách je to pre mnohých žiakov nezvládnuteľná a navyše zbytočná záťaž,“ hovorí analytička Konzervatívneho inštitútu Zuzana Zimenová. Pre tieto deti by podľa nej bolo lepšie, keby sa poriadne naučili jednu cudziu reč a namiesto druhého jazyka sa učili to, čo ich baví.

„Dlhodobo sa hovorí o zužovaní povinného obsahu učiva, táto koncepcia však povinnosti pridáva,“ upozorňuje. Kritici rezort dlhodobo upozorňujú aj na nedostatok kvalifikovaných angličtinárov – najmä na malých školách. Minister Jurzyca sa toho neobáva. „Málotriedky“ podľa neho môžu získať peniaze na učiteľov nielen z normatívu, ale aj v rámci dohodovacieho konania. „Sú to len ďalšie výnimky, plátanie dier, a nie úprava systému,“ hodnotí Zimenová.

Viac nájdete v článku denníka Hospodárske noviny zo dňa 1. júna 2011 tu.

Navigácia