HN: Trnavský samosprávny kraj: nešetria, ale radšej investujú

Trnavský kraj sa v hodnotení INEKO za posledné štyri roky umiestnil vždy ako najzadlženejší. Ku koncu roka 2012 dosiahol dlh úroveň až 53,9%, čím sa spomedzi všetkých žúp dostal najbližšie k šesťdesiatpercentnému dlhovému limitu. Vývoj je však relatívne stabilný, v porovnaní so situáciou v roku 2009 dlh vzrástol len o necelé percento.

Zadlženosť trnavskej župy je pritom výsledkom rozsiahlych investícií do obnovy ciest a majetku. Zadlženie by navyše v najbližších rokoch malo splácaním úverov postupne klesať. „Aktuálne úvery kraja sú splatné ku koncu rokov 2015,2016 a 2021, pričom kraj nemá problém s ich splácaním a ani zákonným limitom 25%. Ročné výdavky samosprávy v súvislosti s obsluhou dlhu, teda so splácaním úrokov a istiny, tvoria len 4% bežných príjmov,“ hodnotí Dušan Sloboda, analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.

Viac nájdete v článku denníka Hospodárske noviny zo dňa 7. novembra 2013 tu.

Navigácia