HSO: január – marec 2013

V rámci projektu Hodnotenie samosprávnych opatrení (HSO), ktorý od roku 2009 realizuje Centrum pre hospodársky rozvoj (CPHR) v nadväznosti na projekt INEKO HESO-Regióny, sa štvrťročne vyjadrujú analytici (medzi nimi i analytik KI Dušan Sloboda), zástupcovia akademickej obce, samosprávy a mimovládnych organizácií k navrhovaným a realizovaným opatreniam samosprávnych inštitúcií na úrovni obcí, miest i krajov.

Poradie hodnotených opatrení za obdobie január – marec 2013, vrátane komentárov hodnotiteľov, nájdete vo formáte PDF tu.


Komentáre analytika KI Dušana Slobodu k vybraným hodnoteným opatreniam:

Košice dali bez súťaže zákazku synovi poslanca

S projektom Európske hlavné mesto kultúry 2013 je spätých viacero väčších či menších prešľapov a škandálov, a pri takom objeme verejných zdrojov, aký sa v rámci neho prerozdeľuje, budeme zrejme svedkami mnohých ďalších. Košiciam treba odkázať, že nestačí, ak si budú dávať nálepku transparentného mesta. Treba mať vôľu v tom duchu i konať.

Banská Bystrica zužitkovala vianočné stromčeky na výrobu lavičiek aj kuriva

Obce čaká v súvislosti so „zeleným“ odpadom väčší problém, než je jednorazové povianočné odstraňovanie vianočných stromčekov. Budú sa totiž musieť vysporiadať s povinnosťou zaviesť triedený zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, čo je ďalšia zbytočná a nákladná euroregulácia v rozrastajúcom sa segmente komunálneho odpadového hospodárstva.

V Trenčianskych Tepliciach stoja parkovacie automaty pri bezplatných parkoviskách

Samospráva v Trenčianskych Tepliciach zmietaná spormi primátora a poslancov by sa zjavne potrebovala postaviť z hlavy na nohy. Rozhodnutiu o kúpe a inštalácii parkovacích automatov malo logicky predchádzať systémové riešenie v podobe schválenia návrhu miestnej politiky statickej dopravy a následnej úpravy parkovacích miest a parkovísk v meste v súlade s parkovacou politikou.

Trenčín previedol rozsiahle pozemky bez súťaže a znalosti ich hodnoty

Zákon o majetku obcí hovorí, že pri predajoch a prenájmoch majetku sa majú používať súťažné metódy. Bohužiaľ, zákon tiež umožňuje použiť výnimku v podobe tzv. „osobitného zreteľa“, kedy sa súťaž konať nemusí. Práve táto formulácia otvára priestor pre tvorivosť komunálnych politikov pri vymýšľaní „osobitných zreteľov“ v záujme obídenia v zákone stanovených pravidiel a povinností. Podľa zákona o majetku obcí platí, že orgány a organizácie obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov, a sú tiež povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Je zjavné, že tzv. „osobitný zreteľ“ zväčša nie je v súlade s duchom zákona.

V obci Dojč postavili z eurofondov nepotrebné luxusné verejné WC

Predražená zamknutá toaleta v Dojči, chodník nikam v Trebišove či kruhový objazd pri obci Peťov na ceste s minimálnou premávkou. To je len pár príkladov absurdností platených z eurofondov. Hlavný cieľ politikov v každom eurofondovom programovacom období je celý balík peňazí vyčerpať, jedno ako. Mnohé samosprávy, žiaľ, na túto hru pristali a namiesto realizácie skutočných priorít idú neraz žiadať o spolufinancovanie akéhokoľvek projektu. Ani peniaze z eurofondov však nepadajú z neba, najprv na ne daňovníci museli svojou prácou zarobiť tu, na zemi, parafrázujúc Margaret Thatcher. Nezanedbateľnú časť eurofondov zhltla byrokracia, korupcia, klientelizmus, nezmyselné a zbytočné projekty. Keď najbližšie médiami prehrmí opäť zhrozenie nad tým, že Slovensko pomaly čerpá eurofondy, zamyslime sa nad tým, či ide v prvom rade o to, koľko eurofondov sme minuli, alebo či nejde náhodou najmä o to, ako sme ich minuli.

Kanianka radikálnymi úsporami znížila v krátkom čase dlh obce na nulu

Aj v Kanianke je to ako v našej „veľkej“ politike. Jeden šetrí i za toho, čo pred ním „vyžral“ spoločnú verejnú špajzu. Kým predošlý starosta obce vrazil obecné peniaze i do „nebankovky,“ aktuálne vedenie obce v takých „rozmaroch“ pokračovať zjavne nemieni. Odkaz z Kanianky pre ďalšie samosprávy, no najmä pre našu centrálnu vládu je jasný. Šetriť sa dá, len treba mať vôľu a odvahu.

Navigácia