HSO: apríl – jún 2014

Jedným z hodnotiteľov projektu Hodnotenie samosprávnych opatrení (HSO) je i analytik KI Dušan Sloboda. Pozrite si poradie hodnotených opatrení za obdobie apríl – jún 2014, vrátane komentárov hodnotiteľov.

HSO: apríl – jún 2013

Jedným z hodnotiteľov projektu Hodnotenie samosprávnych opatrení (HSO) je i analytik KI Dušan Sloboda. Pozrite si poradie hodnotených opatrení za obdobie apríl – jún 2013, vrátane komentárov hodnotiteľov.

HSO: január – marec 2013

Jedným z hodnotiteľov projektu Hodnotenie samosprávnych opatrení (HSO) je i analytik KI Dušan Sloboda. Pozrite si poradie hodnotených opatrení za obdobie január – marec 2013, vrátane komentárov hodnotiteľov.

HSO: apríl – jún 2012

Jedným z hodnotiteľov projektu Hodnotenie samosprávnych opatrení (HSO) je i analytik KI Dušan Sloboda. Pozrite si poradie hodnotených opatrení za obdobie apríl – jún 2012, vrátane komentárov hodnotiteľov.

HSO: január – marec 2012

Jedným z hodnotiteľov projektu Hodnotenie samosprávnych opatrení (HSO) je i analytik KI Dušan Sloboda. Pozrite si poradie hodnotených opatrení za obdobie január – marec 2012, vrátane komentárov hodnotiteľov.

HSO: apríl – jún 2011

Jedným z hodnotiteľov projektu Hodnotenie samosprávnych opatrení (HSO) je i analytik KI Dušan Sloboda. Pozrite si poradie hodnotených opatrení za obdobie apríl – jún 2011, vrátane komentárov hodnotiteľov.

HSO: január – marec 2011

Jedným z hodnotiteľov projektu Hodnotenie samosprávnych opatrení (HSO) je i analytik KI Dušan Sloboda. Pozrite si poradie hodnotených opatrení za obdobie január – marec 2011, vrátane komentárov hodnotiteľov.