HSO: apríl – jún 2010

Jedným z hodnotiteľov projektu Hodnotenie samosprávnych opatrení (HSO) je i analytik KI Dušan Sloboda. Pozrite si poradie hodnotených opatrení za obdobie apríl – jún 2010, vrátane komentárov hodnotiteľov.

HSO: január – marec 2010

Jedným z hodnotiteľov projektu Hodnotenie samosprávnych opatrení (HSO) je i analytik KI Dušan Sloboda. Pozrite si poradie hodnotených opatrení za obdobie január – marec 2010, vrátane komentárov hodnotiteľov.

HSO: júl – september 2009

edným z hodnotiteľov projektu Hodnotenie samosprávnych opatrení (HSO) je i analytik KI Dušan Sloboda. Pozrite si poradie hodnotených opatrení za obdobie júl – september 2009, vrátane komentárov hodnotiteľov.

HSO: apríl – jún 2009

Jedným z hodnotiteľov projektu Hodnotenie samosprávnych opatrení (HSO) je i analytik KI Dušan Sloboda. Pozrite si poradie hodnotených opatrení za obdobie apríl – jún 2009, vrátane komentárov hodnotiteľov.

HSO: január – marec 2009

Jedným z hodnotiteľov projektu Hodnotenie samosprávnych opatrení (HSO) je i analytik KI Dušan Sloboda. Pozrite si poradie hodnotených opatrení za obdobie január – marec 2009, vrátane komentárov hodnotiteľov.

HESO-Regióny: apríl-jún 2007

Jedným z hodnotiteľov projektu HESO-Regióny je i analytik KI Dušan Sloboda. Pozrite si poradie hodnotených opatrení za obdobie apríl-jún 2007, vrátane komentárov hodnotiteľov.