HSO: júl – september 2012

V rámci projektu Hodnotenie samosprávnych opatrení (HSO), ktorý od roku 2009 realizuje Centrum pre hospodársky rozvoj (CPHR) v nadväznosti na projekt INEKO HESO-Regióny, sa štvrťročne vyjadrujú analytici (medzi nimi i analytik KI Dušan Sloboda), zástupcovia akademickej obce, samosprávy a mimovládnych organizácií k navrhovaným a realizovaným opatreniam samosprávnych inštitúcií na úrovni obcí, miest i krajov.

Poradie hodnotených opatrení za obdobie júl – september 2012, vrátane komentárov hodnotiteľov, nájdete vo formáte PDF tu.


Komentáre analytika KI Dušana Slobodu k vybraným hodnoteným opatreniam:

Banská Bystrica realizuje projekt podporujúci zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných

Lokálne iniciatívy vytvárajúce medzitrh práce so zámerom vrátiť dlhodobo nezamestnaných do práce sú chvályhodné. Otázne je, či táto idea, ktorej realizácia je financovaná z eurofondov, bude pokračovať aj po skončení trvania europrojektu. Je mnoho príkladov nielen samosprávnych aktivít, ktoré vznikli krátkodobo len vďaka eurofondom a bez ďalšej dotačnej injekcie nedokázali existovať. Je dobré, že 25 zo 40 dlhodobo nezamestnaných, ktorí získajú počas trvania projektu prácu, bude zamestnaných v existujúcich mestských či súkromných prevádzkach zaoberajúcich sa komunálnymi službami. Nevnímam však pozitívne fakt, že zvyšných 15 zamestná mestská nezisková organizácia, ktorá bola umelo novovytvorená práve kvôli realizácii tohto projektu.

Poslanci Žehry odsúhlasili centrálnu úhradu elektriny za všetkých osadníkov

Na príklade Žehry sa dá ilustrovať, kam až môže demokracia – chápaná vulgárne ako vláda väčšiny udupávajúcej práva menšín – dospieť, ak je systém bŕzd a protiváh nefunkčný, ak sa princípy právneho štátu nevymáhajú a práva občanov sú pošliapavané. Občanom (nielen) v Žehre je upierané “právo na dobrú samosprávu”. Takého práva u nás niet. Je zrejmé, ako to dopadne, keď platby za elektrinu celej rómskej osade Dreveník bude platiť obec s tým, že poplatok za elektrinu plánuje obec zahrnúť do celkovej platby v nájme, ktorú bude následne od neplatičov vymáhať. V Žehre tak môžeme v malom pozorovať, ako šikovne miestni Rómovia odpozerali a podučili sa z “veľkej” európskej politiky a rozhodli sa zbaviť povinnosti splácať svoje záväzky tak, že ju previedli na obec. Veď v Žehre len aplikujú po svojom morálny hazard, ktorým sa riadia aj európske inštitúcie a štáty pri “riešení” eurokrízy.

Bratislava povolila výstavbu garáží na pozemku definovanom ako park

Ak by sme prijali argument ochranárov o tom, že územný plán je regulatív, ktorým sa vymedzuje účel využitia územia nielen na povrchu, ale i pod povrchom, a preto nie je možné na mieste parkovej zelene pod ňou vybudovať podzemné garáže, tak podľa tejto logiky by tiež nebolo možné v budúcnosti vybudovať v podzemí napr. linky metra, keďže územný plán ich v podzemí dnes nevymedzuje tak, ako to raz v budúcnosti bude potrebné. Pri zahusťovaní centra mesta sa stáva, že s príslušnou stavbou nepribúda i patričný počet parkovacích miest. Podzemné umiestnenie statickej dopravy, pri ktorej nedochádza k záberu parkovej zelene, považujem za dobré riešenie, ktoré v dlhodobom horizonte naopak pomáha zeleň v mestách zachovať. Na mieste parku, pod ktorým je podzemná garáž, už ťažko postavíte budovu, keďže nemáte pod povrchom priestor pre patričné základy.

Starostka Rimavskej Seči vymenovala za svojho zástupcu vlastného syna

Dôvodom, prečo sa starostka obce Rimavská Seč rozhodla vymeniť svojho zástupcu a vybrať si na tento post svojho syna-poslanca, môže tkvieť nielen v tom, že si tak prilepšia do rodinného rozpočtu. Okresný súd starostku totiž uznal vinnou zo sprenevery a uložil jej podmienečný trest odňatia slobody a zároveň trest zákazu činnosti vykonávať funkciu starostky. Keďže tá sa proti tomuto verdiktu odvolala na krajský súd, ktorý vec vrátil späť na okresný súd, trest zatiaľ nie je právoplatný. Je však možné, že sa trest časom v nejakej podobe právoplatným stane a ak starostka bude musieť funkciu opustiť, do doplňujúcich volieb bude obec riadiť jej syn ako jej zástupca. Predĺži sa tak vláda klanu v obci minimálne do predčasných komunálnych volieb.

Rožňava uverejňuje na svojom webe mená ľudí, ktorí nezištne pomáhajú zveľadiť mesto

Tento počin hodnotím pozitívne. Zrejme by však bolo naivné očakávať, aby mesto okrem tých, ktorí skutočne nezištne pomáhajú spoluobčanom, začalo zverejňovať aj tabuľu hanby. Na nej by sa medzi tými, ktorí “pomáhajú” mestu menej nezištne, vynímali totiž i poslanci, ktorí hlasovali za predaj menšinového podielu mesta v teplárenskej spoločnosti za podozrivo nízku cenu, pričom dnes sú členmi dozornej rady onej teplárenskej spoločnosti.

Pezinok vyhradil pre bezdomovcov osobitné lavičky s označením

Toto opatrenie mesta sa mi nezdá ako veľmi šťastné. Ako bude mesto vymáhať plnenie svojho zámeru? Kto a podľa akých kritérií rozhodne, kto je bezdomovec a kam si smie sadnúť? Podobne ako v prípade problému psích exkrementov na verejných priestranstvách ide i v tomto prípade o typickú ukážku tzv. tragédie obecnej pastviny – verejné priestranstvá, ktoré patria všetkým, no nik nie je vlastníkom. Tento problém by čiastočne vyriešila zmena vlastníckych práv k verejným priestranstvám – ak by bol umožnený vznik súkromných parčíkov resp. parčíkov so vstupom len pre členov miestnej komunity, ktorá by park spoločne spravovala v súlade s vlastnými pravidlami, dal by sa vyriešiť tak problém psích exkrementov ako i problém ľudí, ktorí sú podnapití a nedodržiavajú základné pravidlá hygieny, čím z časti verejných priestranstiev vyháňajú svojou prítomnosťou ľudí, ktorí všeobecne akceptované pravidlá správania a spolunažívania neporušujú.

Trenčianska župa kúpou pozemkov pod cestami kamufluje pomoc vybranej obci

Dojemný príbeh o tom, ako sa regionálna samospráva (Trenčiansky samosprávny kraj (TSK)) rozhodla pomôcť jednej z obecných samospráv (Lednické Rovne) vo svojom kraji odkúpením pozemkov aj s križovatkou a ďalšími súvisiacimi dopravnými stavbami, sa dostáva k pointe vo chvíli, keď zisťujeme, že starosta Lednických Rovní Ľuboš Savara (SMER, ĽS-HZDS, SNS), je zároveň tiež poslancom TSK, pričom zvolený bol za koalíciu SMER, ĽS-HZDS, ktorá má v župnom zastupiteľstve väčšinu. Kolegovia v zastupiteľstve teda svojím rozhodnutím pomohli pánovi poslancovi Savarovi vyriešiť problém so zadlžením obce, v ktorej je starostom. TSK však patrí medzi naše tri najviac zadlžené samosprávne kraje a touto “výpomocou” poslancovi-starostovi si kraj rozhodne nepolepší. Zastupiteľstvo urobilo rozhodnutie, ktoré bolo v záujme jedného z jeho poslancov, nebolo však v záujme kraja a jeho občanov.

Trnava vyrába z komunálneho odpadu alternatívne palivo

Energetické zhodnocovanie odpadov v prípadoch, keď je to efektívnejšie riešenie než skládkovanie či recyklácia, možno považovať za dobré opatrenie.

Komárno obstaráva dlho a draho

Komárno nepatrí medzi najzadlženejšie samosprávy Slovenska, avšak keď sa v meste stanú štandardom také predražené a nesúťažné obstarávania, ako v prípade čistenia verejných priestranstiev či zimnej údržby miestnych komunikácií, môže byť jeho finančné “zdravie” takýmto správaním zodpovedných v samospráve výrazne podlomené. Samosprávy sa neraz vyhovárajú, že elektronickej aukcii, prostredníctvom ktorej je možné transparentne vysúťažiť lepšiu cenu pre obstarávateľa, sa vyhýbajú preto, lebo cena vraj nie je dostatočné kritérium. Ak by si však obstarávateľ urobil svoju prácu poctivo, a v zadávacích podmienkach jasne stanovil kvalitatívne kritériá, do následnej aukcie by boli pozvaní už len tí, ktorí požadovanú kvalitu zabezpečiť vedia, pričom z aukcie by vzišla regulárna cena.

Navigácia