HSO: júl – september 2011

V rámci projektu Hodnotenie samosprávnych opatrení (HSO), ktorý od roku 2009 realizuje Centrum pre hospodársky rozvoj (CPHR) v nadväznosti na projekt INEKO HESO-Regióny, sa štvrťročne vyjadrujú analytici (medzi nimi i analytik KI Dušan Sloboda), zástupcovia akademickej obce, samosprávy a mimovládnych organizácií k navrhovaným a realizovaným opatreniam samosprávnych inštitúcií na úrovni obcí, miest i krajov.

Poradie hodnotených opatrení za obdobie a júl – september 2011, vrátane komentárov hodnotiteľov, nájdete vo formáte PDF tu.


Komentáre analytika KI Dušana Slobodu k vybraným hodnoteným opatreniam:

Petržalka prišla s vlastným spôsobom boja proti nelegálnym billboardom

Je nepochybné, že aktivity smerujúce k vynucovaniu dodržiavania zákonov sú tými správnymi. Na mieste je však otázka, prečo samospráva začala konať až v čase, kedy je nelegálne umiestnených billboardov niekoľko desiatok či dokonca stoviek? Nepovzbudzovala svojím dlhoročným nekonaním či tichým tolerovaním rozširovanie ďalších a ďalších billboardov? Rovnako razantne, ako neskoro ale predsa postupuje samospráva voči súkromnými spoločnosťami nelegálne postaveným billboardom, by sa však malo postupovať i v prípadoch, keď nedodržiava zákon samospráva samotná. I tu totiž kontrolné mechanizmy dlhodobo zlyhávajú. Kde je boj samosprávy s týmito jej vlastnými nešvármi?

Primátor Rimavskej Soboty dostáva na vlastnú žiadosť menší plat

Som presvedčený, že základné platy našich primátorov a starostov by sa mali odvíjať od objemu rozpočtovaných zdrojov, s ktorými daná samospráva hospodári a ďalšia možnosť odmeňovania nad takto stanovený základ by mala by byť naviazaná na výsledky hospodárenia samosprávy a na dodržiavanie zákonov. Ak mesto hospodári s miliónovými dlhmi, je rozhodnutie primátora v súlade so zdravým rozumom a každé iné by bolo nepatričné.

Banskobystrická župa vybudovala kruhový objazd v obci s 50 obyvateľmi a minimálnou dopravou

Keď najbližšie médiami prehrmí opäť zhrozenie nad tým, že Slovensko pomaly čerpá eurofondy, spomeňme si na to, že nejde o to, koľko eurofondov sme minuli, ale ako sme ich minuli. Zbytočná investícia do križovatky na ceste s minimálnou premávkou je bohužiaľ jedným z mnohých projektov, ktoré vznikli kvôli tomu, že sa čerpá pre čerpanie samotné. A to je neuveriteľný luxus, ktorý nám i na danom príklade jasne ukazuje, prečo sú členské štáty Európskej únie v takej dlhovej a morálnej kríze.

Tepličania sa budú vyjadrovať k veciam verejným prostredníctvom elektronických prieskumov verejnej mienky

Snaha vtiahnuť občanov mesta do e-participácie na výkone správy vecí verejných je pozitívny počin. Ak mieni samospráva hlas občanov využívať pri svojom rozhodovaní ako odporúčanie, ktorého sa chce držať, bude potrebné technicky zabezpečiť procedúru tak, aby nedošlo k manipuláciám.

Staré Mesto zinkasovalo prostredníctvom elektronickej aukcie za byty trikrát viac ako bola vyvolávacia cena

Príklad použitia e-aukcií pri predaji bytov v bratislavskom Starom Meste je jedným z mnohých potvrdení, že použitím skutočných súťažných metód môžu subjekty verejnej správy získať viac zdrojov, než pokútnymi netransparentnými predajmi, ktoré dlhé roky u nás prevládali a oberali tak verejné rozpočty o zdroje, ktorých nikdy nie je dosť.

Martin vyberal policajného náčelníka verejným výberovým konaním, hoci nemusel

Urobiť verejné výberové konanie na náčelníka mestskej polície, hoci to zákon neprikazuje, je prejavom transparentnosti a zároveň sa tak snáď i posilňuje pozícia a nezávislosť vybraného človeka, ktorý zodpovedá za dodržiavanie verejného poriadku v meste, čo je dobre.

Trebišov vybudoval z eurofondov chodník nikam

Čo dodať? Prednosta Július Selecký pre denník Korzár uviedol, že chodník nikam je súčasťou projektu z eurofondov. A ak mesto nechce prísť o peniaze, musí ho urobiť tak, ako ho navrhli. Nuž, niekedy sa z eurofondov postaví zbytočne „len“ chodník, inokedy je zbytočný projekt ako celok. Samosprávy často nerealizujú tie projekty, ktoré sú ich hlavnou prioritou, ale také, na ktoré sa im práve podarí „vybaviť“ si spolufinancovanie z eurofondov. Tento problém však majú eurofondy v sebe zakódované – pri míňaní peňazí iných je vždy viac ľahkovážnosti, než pri rozhodovaní o vlastných peniazoch.

Prešovský kraj sa v čase krízy rozhodol kúpiť obrazy za takmer 200-tisíc eur

Samosprávy kričia, že po zmenách, ktoré ministerstvo financií navrhuje v oblasti financovania samospráv z podielových daní, nedôjde k takému navýšeniu ich príjmov, aké očakávali a tvrdia, že to ohrozí základné služby, ktoré poskytujú občanom. I na príklade Prešovského samosprávneho kraja vidíme, že súc vo finančnej a dlhovej kríze, samosprávy namiesto obmedzenia výdavkov len na nevyhnutné služby naďalej mrhajú našimi daňami. Také samosprávy si z našich daní žiadne ďalšie peniaze ani nezaslúžia.

Sabinov zakázal hracie automaty

Primátor Sabinova uviedol, že zakázaním hracích automatov na území mesta síce rozpočet príde asi o 100-tisíc eur, ale dôsledkom tohto zákazu bude vraj menej nešťastí v rodinách. Kým o diere v rozpočte nemožno pochybovať, v snahe o „menej nešťastia v rodinách“ mesto bohužiaľ úspešné zrejme nebude. Dá sa totiž očakávať, že ľudia, ktorí hazardu vášnivo podľahli, s ním len tak zrazu neprestanú a presunú sa za ním do okolitých miest a obcí resp. na internet, ktorý zatiaľ snahám o zákazy, reguláciu a cenzúru odoláva. Fakt, že mesto zdôvodňuje zákaz i tým, že k automatom si najčastejšie sadajú poberatelia sociálnych dávok, ktorých má zväčša mesto zároveň na zozname neplatičov, je správou o zle nastavenom sociálnom systéme, ktorý neslúži svojmu účelu a je zlou správou o našej verejnej správe, ktorá niečo také umožňuje.

Navigácia