Ivan Kuhn: Každý analytik má svoj hodnotový rámec

Eurobarometer sa v krajinách únie robí dvakrát ročne – na jar a na jeseň. Už roky výsledky na Slovensku analyzuje Ivan Kuhn, ktorý je spolupracovníkom Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika. Vo voľbách kandidoval za OKS.

Do akej miery sa na hodnotení výsledkov prieskumu odráža vaša politicko-ekonomická orientácia?

Každý človek, aj politicky analytik ma nejakú hodnotovú orientáciu, ktorá ovplyvňuje jeho pohľad na svet. Takže sa môže stať, že tam, kde eurooptimista vidí pohár poloplný, euroskeptik ho vidí poloprázdny. Pri analyzovaní výsledkov prieskumu verejnej mienky Eurobarometer sa snažím minimalizovať tento vplyv, ale vylúčiť sa úplne nedá.

Sú podľa vás respondenti na Slovensku dostatočne informovaní na to, aby sa dokázali vyjadriť k rôznym otázkam týkajúcim sa fungovania únie?

Na vyjadrenie k väčšine otázok stačia informácie, ktoré majú občania k dispozícii z voľne dostupných zdrojov, ako sú napríklad médiá a internet. Aj keď je pravda, že o činnosti slovenskej vlády a slovenského parlamentu majú zo slovenských médií viac informácií ako o činnosti Európskej komisie alebo Európskeho parlamentu – predovšetkým, pokiaľ ide o rôzne prešľapy, ktorých sa národné alebo európske inštitúcie dopúšťajú. To môže byť jednou z príčin, prečo občania dôverujú viac európskym inštitúciám ako národnej vláde a parlamentu. Každý respondent má v konečnom dôsledku možnosť na ktorúkoľvek otázku odpovedať „neviem“.

Majú výsledky prieskumu nejaký vplyv na politiky krajín Európskej únie, respektíve na rozhodovanie orgánov únie? Prečo si podľa vás únia dáva takýto prieskum robiť?

Európska komisia môže využiť výsledky prieskumu Eurobarometer dvojakým spôsobom. Buď môže akceptovať názor väčšiny a prispôsobiť svoju politiku a tvorbu smerníc, nariadení alebo obsahu zmlúv želaniam väčšiny občanov EÚ, alebo môže vypracovať informačnú kampaň, aby občanov presvedčila, že politiky, ktoré presadzuje, sú správne.

Rozhovor s Ivanom Kuhnom bol publikovaný v denníku SME dňa 11. júla 2008 a nájdete ho tu.

Národnú správu za Slovensko, ktorú k výsledkom prieskumu Eurobarometer 69 vypracoval Ivan Kuhn, nájdete vo formáte PDF tu.

Navigácia