Jakobín Fico

Niektoré kroky súčasnej vládnej garnitúry bývajú jej kritikmi označované za boľševické. Pri nápade premiéra Fica zaradiť medzi trestné činy zvyšovanie cien v súvislosti so zavedením eura, však za ideovým žriedlom treba ísť ešte hlbšie do histórie – až k jakobínom z čias Francúzskej revolúcie.   Jakobínsku diktatúru na čele s Výborom pre verejné blaho totiž okrem teroru charakterizovala aj cenová regulácia a trestanie tých, čo ju nerešpektovali. Porušenie zákona o maximálnych cenách z roku 1793 malo za následok zaradenie do zoznamu podozrivých osôb, čo bol v tej dobe spoľahlivý lístok na popravisko. Pod gilotínou tak nekončili len aristokrati, kňazi a reálni či domnelí politickí oponenti jakobínov, ale aj obchodníci, ktorí si dovolili zdvihnúť ceny nad štátom stanovenú úroveň. Dnešným jazykom povedané, „poškodzovali spotrebiteľa“.   Práve pod trestný čin poškodzovania spotrebiteľa by totiž podľa návrhu novely Trestného zákona z dielne Harabinovho ministerstva spravodlivosti malo spadať porušovanie cenovej disciplíny alebo iného obmedzenia zmluvnej tvorby cien. Aby sa mohla spustiť cenová eurogilotína, bude potrebné ešte novelizovať zákon o cenách alebo prijať iný predpis, ktorý zakáže zvyšovanie cien v súvislosti s prechodom na euro, ale to je zrejme len otázka času.   Omylom je už samotná snaha vlády regulovať ceny. Cena je výsledkom dobrovoľnej dohody predávajúceho a kupujúceho a zásahy štátu ju môžu iba deformovať. Navyše však existuje rozdiel medzi cenovou reguláciou a jej ochranou prostredníctvom trestného práva. K cenovej regulácii sa občas uchýlia aj niektoré netrhovo orientované vlády v slobodných a demokratických spoločnostiach. Slobodná spoločnosť sa v dôsledku toho stáva menej slobodnou, ale obvykle nie úplne neslobodnou. Postihovanie zvyšovania cien prostredníctvom trestného práva je však už prejavom charakteristickým pre diktatúry a ohrozuje nielen fungovanie trhu, ale aj základy slobodnej spoločnosti.   Jeden rozdiel tu predsa len je. Počas Francúzskej revolúcie hrozila za porušenie cenovej disciplíny gilotína, po schválení novely Trestného zákona a zrealizovaní Ficovho jakobínskeho nápadu to budú maximálne 3 roky v krimináli. Darmo, pokrok nezastavíš.   <i>Článok bol publikovaný v denníku <a href=

Niektoré kroky súčasnej vládnej garnitúry bývajú jej kritikmi označované za boľševické. Pri nápade premiéra Fica zaradiť medzi trestné činy zvyšovanie cien v súvislosti so zavedením eura, však za ideovým žriedlom treba ísť ešte hlbšie do histórie – až k jakobínom z čias Francúzskej revolúcie.

Jakobínsku diktatúru na čele s Výborom pre verejné blaho totiž okrem teroru charakterizovala aj cenová regulácia a trestanie tých, čo ju nerešpektovali. Porušenie zákona o maximálnych cenách z roku 1793 malo za následok zaradenie do zoznamu podozrivých osôb, čo bol v tej dobe spoľahlivý lístok na popravisko. Pod gilotínou tak nekončili len aristokrati, kňazi a reálni či domnelí politickí oponenti jakobínov, ale aj obchodníci, ktorí si dovolili zdvihnúť ceny nad štátom stanovenú úroveň. Dnešným jazykom povedané, „poškodzovali spotrebiteľa“.

Práve pod trestný čin poškodzovania spotrebiteľa by totiž podľa návrhu novely Trestného zákona z dielne Harabinovho ministerstva spravodlivosti malo spadať porušovanie cenovej disciplíny alebo iného obmedzenia zmluvnej tvorby cien. Aby sa mohla spustiť cenová eurogilotína, bude potrebné ešte novelizovať zákon o cenách alebo prijať iný predpis, ktorý zakáže zvyšovanie cien v súvislosti s prechodom na euro, ale to je zrejme len otázka času.

Omylom je už samotná snaha vlády regulovať ceny. Cena je výsledkom dobrovoľnej dohody predávajúceho a kupujúceho a zásahy štátu ju môžu iba deformovať. Navyše však existuje rozdiel medzi cenovou reguláciou a jej ochranou prostredníctvom trestného práva. K cenovej regulácii sa občas uchýlia aj niektoré netrhovo orientované vlády v slobodných a demokratických spoločnostiach. Slobodná spoločnosť sa v dôsledku toho stáva menej slobodnou, ale obvykle nie úplne neslobodnou. Postihovanie zvyšovania cien prostredníctvom trestného práva je však už prejavom charakteristickým pre diktatúry a ohrozuje nielen fungovanie trhu, ale aj základy slobodnej spoločnosti.

Jeden rozdiel tu predsa len je. Počas Francúzskej revolúcie hrozila za porušenie cenovej disciplíny gilotína, po schválení novely Trestného zákona a zrealizovaní Ficovho jakobínskeho nápadu to budú maximálne 3 roky v krimináli. Darmo, pokrok nezastavíš.

Článok bol publikovaný v denníku Hospodárske noviny dňa 13. júna 2008.

Navigácia