KI nesúhlasí s rozvíjaním priateľských vzťahov s diktátorským režimom na Kube

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika vyjadruje znepokojenie nad opätovnými snahami niektorých predstaviteľov vlády Slovenskej republiky o rozvíjanie priateľských stykov s kubánskou totalitnou komunistickou diktatúrou.

Za zlý vtip sa dá považovať skutočnosť, že Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky predložilo návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kubánskej republiky o hospodárskej spolupráci na zasadnutie vlády práve v týždeň, keď si na Slovensku pripomíname okrúhle výročie komunistického prevratu vo februári 1948, ktorý našu krajinu uvrhol na dlhých 40 rokov do neslobody komunistického totalitného režimu.

V preambule medzivládnej dohody, ktorá bola predložená na dnešné rokovanie vlády sa píše: “vláda Slovenskej republiky a vláda Kubánskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“), inšpirované tradičnými priateľskými vzťahmi, ktoré existujú medzi Slovenskou republikou a Kubánskou republikou…”. Nevieme, aké “tradičné priateľské vzťahy” mali tvorcovia návrhu medzivládnej dohody na mysli, ak vezmeme do úvahy, že na Kube vládne posledných 49 rokov komunistická totalitná diktatúra.

Medzi vládami Slovenskej republiky zodpovedajúcimi sa od roku 1990 demokraticky zvolenému parlamentu a Kubánskou komunistickou republikou neboli až do nástupu vlády Roberta Fica žiadne priateľské vzťahy, na tradíciu ktorých by súčasná vláda mohla nadväzovať. Jediná tradícia priateľských vzťahov existovala v období od roku 1959 do roku 1989 medzi vládou totalitného režimu komunistického Československa a Castrovou diktatúrou na Kube. Považujeme za nemorálne, ak sa vláda, ktorá vzišla z demokratických volieb, odvoláva na priateľské vzťahy medzi dvomi diktatúrami.

V európskych demokratických krajinách prebieha verejná diskusia o tom, na akej úrovni by mali byť vzťahy medzi krajinami EÚ a kubánskym totalitným režimom a mnohé krajiny udržiavajú s Kubou nielen diplomatické ale aj obchodné vzťahy. Žiadna skutočne demokratická krajina v Európe by sa však pri uzatváraní takejto dohody neodvolávala na “tradične priateľské vzťahy” s diktátorským režimom.

Vyzývame vládu Slovenskej republiky, aby stiahla návrh dohody zo svojho rokovania a aby príslušné ministerstvá vytvorili priestor na verejnú diskusiu o prínose tejto dohody pre slovenskú ekonomiku, ale zároveň aj o jej možných prínosoch pre demokratizáciu Kubánskej republiky.

Ivan Kuhn

Analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a manažér projektu Podpora pre hodnotovo orientovanú slovenskú zahraničnú politiku

V Bratislave 27. februára 2008


Tlačovú správu vo formáte PDF nájdete tu.


Mediálne výstupy:

27. február 2008

SME.sk/SITA: Návrh dohody s Kubou je zlý vtip, tvrdia konzervatívci

blog.sme.sk: Ivan Kuhn: O „tradične priateľských vzťahoch“ medzi SR a Kubou

SME.sk/TASR: Kuba má podľa Jahnátka obrovský obchodný potenciál

aktuálne.sk: Kube chýba takmer všetko, budeme s ňou obchodovať

Navigácia